Inici > Empresarials > Cursos semipresencials

Programa de cursos de seguiment semipresencialTot i que la Diplomatura en Ciències Empresarials s’ofereix només en la modalitat presencial, com a complement de l’oferta docent la Facultat dóna la possibilitat de cursar algunes assignatures de manera diferent, organitzant un grup “virtual”   pensat especialment per a poder fer el seguiment dels estudiants per aquesta via.

 Característiques 
Oferta de cursos


A qui van dirigits els grups?
En el cas d'assignatures troncals, estan pensats especialment per a alumnes repetidors, és a dir:

 • que hagin intentat seguir l’assignatura el curs anterior, i que tinguin problemes per a “encaixar” una docència regular normal en els horaris  del nou curs.
 • però que vulguin fer l’assignatura ... i per tant que disposin setmanalment d’un cert nombre d’hores per a poder treballar-la de forma regular.
 • en particular, recomanem aquesta metodologia a alumnes que hagin seguit l’assignatura (de forma presencial) el curs anterior, i els hagi faltat temps per a efectuar els exercicis i problemes suficients per a comprendre bé els conceptes i aplicacions del temari de l’assignatura.

Característiques bàsiques

 • S’adrecen exclusivament a estudiants ja matriculats de l’assignatura, o, en el cas d'Anàlisi d'estats financers, a alumnes procedents de CFGS.
 • S’aprofitarà el campus virtual de l’Autònoma Interactiva, on els alumnes podran trobar tant el material docent general que s’ofereix a tots els grups de l’assignatura, com material específic per al grup semipresencial.
 • La docència presencial es substitueix per docència tutoritzada, amb un seguiment individualitzat dels estudiants, que inclou la correcció d’exercicis específics dels diferents temes del programa.
 • Es demanarà la presència física de l’estudiant a certes sessions presencials, quin calendari es farà públic a l’inici del curs.
 • El treball efectuat durant el curs es valorarà amb un 30% en la nota final de l’assignatura.
 • Les convocatòries oficials seran les mateixes que per la resta de grups. En el cas de Comptabilitat de Gestió, que s’ofereix pel primer semestre, la data de l’examen es publicarà en aquesta web a l'inici del curs acadèmic.

Procediment de formalització de la matrícula:

 • Quan correspongui en funció de la programació establerta, cal matricular l’assignatura en un dels grups presencials (10,20,50 o 60).
 • Independentment del dia que cadascú hagi de formalitzar la matrícula, cal omplir la sol·licitud de canvi al grup semipresencial de l’assignatura que vulgueu cursar i dipositar-la a Gestió Acadèmica del Centre, fins al dimecres 30 de setembre de 2009.
 • La llista definitiva d’estudiants admesos al grup es podrà consultar en aquesta web a l'apartat "oferta de cursos" on surt la informació de cada assignatura el divendres 2 d'octubre de 2009.