Inici > Empresarials > Docència en anglès

Docència en anglès


La Facultat d'Economia i Empresa a Sabadell us ofereix la possibilitat de seguir la docència d'aquestes tres assignatures en anglès:


20261 DIRECCIÓ COMERCIAL I - Grup 10

20269 DIRECCIÓ COMERCIAL II - Grup 10

20256 MICROECONOMIA - Grup 10


La superació de l'assignatura implicarà per l'alumne el reconeixement extra d'1,5 crèdits de lliure elecció, prèvia sol·licitud a la Gestió Acadèmica.


Classes will be taught in English, and materials used in class (transparencies, photocopies, etc) will also be in English. Students will be able to write their exercises, cases and exams in any of the following languages: English, Spanish or Catalan.


The advantages:


  • The course will be worth an extra 1,5 credit. (Lliure elecció)
  • A certificate saying the student has attended a course taught in English

The requirements-conditions are:


  • Class attendance 2/3. The professor will control attendance
  • The exam questions will be written in English, but students can answer in any of the following languages: English, Spanish or Catalan