Inici > Empresarials >Pla d'Estudis >Diplomatura de Ciències Empresarials (Primer curs)

Diplomatura de Ciències Empresarials - Primer curs

Economia Espanyola i Mundial

Objectius

En la societat actual, l’economia i els problemes econòmics ocupen una posició rellevant en la vida de les persones, fet que es tradueix en un autèntic allau d’informació econòmica en els mitjans de comunicació. En aquest context, en la part d’Economia Mundial analitzem les forces que van entrellaçant les economies (el comerç, els processos d’integració i els mercats financers entre d’altres) i les que tendeixen a separar-les (la disparitat dels nivells de desenvolupament, la volatilitat canviària o els diferents ritmes demogràfics entre d’altres). La part d’Economia Espanyola es dedica a aplicar a una realitat concreta algunes de les eines fonamentals de l’anàlisi econòmica aplicada. La comprensió d'aquestes realitats de l’economia global i de l’economia espanyola dins d’aquesta és crítica per a les empreses i els seus directius. El tractament d’aquests temes exigeix rigor, però aquesta condició no ha d’estar necessàriament renyida amb un tractament dels mateixos que sigui, al mateix temps, asequible i atractiu.

Contingut

Instruments d’Economia Aplicada. Creixement i desenvolupament econòmic. Les tendències demogràfiques. El comerç internacional. Les finances mundials. Globalització i economies emergents. La integració econòmica. Estructura sectorial i canvi estructural de l’economia espanyola. El sector exterior. El mercat de treball. El sistema financer. El sector públic. La distribució de la renda.

Avaluació

L’avaluació s’efectuarà mitjançant la realització d’un examen final en dues convocatòries (juny i setembre). Al mes de febrer es realitzarà un examen parcial de la part del programa que s’hagi fet fins aquell moment. A més a més, al llarg de cada un dels dos quadrimestres es plantejarà la realització de diverses proves així com la d’algunes pràctiques que permetran acumular alguns punts a sumar en la nota final de l’assignatura.

Bibliografia

ALONSO, J.A. (Director) (2005): Lecciones sobre economía mundial, segona edició, editorial Thomson - Civitas.

GARCÍA DELGADO, J.L. i MYRO, R. (Directors) (2005): Lecciones de economía española, sèptima edició, editorial Thomson - Civitas.

LLADOS, J.; TORRENT, J. i VILASECA, J. (2005): Análisis de la economía española, editorial UOC.

REQUEIJO, J. (2006): Economía Mundial, tercera edició, editorial McGraw-Hill.

Comentaris

Horaris

Horaris
Grups de Teoria Tipus Quadrimestre Horaris Professors
Grup 10 Teoria 1r Semestre Dilluns 11:30 (1:30h)
Dijous 10:00 (1:30h)
Pendent d'assignar
Grup 10 Teoria 2n Semestre Dilluns 08:30 (1:30h)
Dijous 10:00 (1:30h)
Pendent d'assignar
Grup 20 Teoria 1r Semestre Dilluns 08:30 (1:30h)
Dijous 11:30 (1:30h)
Pendent d'assignar
Grup 20 Teoria 2n Semestre Dilluns 10:00 (1:30h)
Dijous 11:30 (1:30h)
Pendent d'assignar
Grup 50 Teoria 1r Semestre Dimarts 18:00 (1:30h)
Dimecres 16:30 (1:30h)
Pendent d'assignar
Grup 50 Teoria 2n Semestre Dilluns 19:30 (1:30h)
Dijous 16:30 (1:30h)
Pendent d'assignar
Grup 60 Teoria 1r Semestre Dimarts 16:30 (1:30h)
Dimecres 19:30 (1:30h)
Pendent d'assignar
Grup 60 Teoria 2n Semestre Dilluns 16:30 (1:30h)
Dijous 18:00 (1:30h)
Pendent d'assignar
Diplomatura de Ciències Empresarials Segon curs Tercer curs