Inici > Empresarials >Pla d'Estudis >Diplomatura de Ciències Empresarials (Segon curs)

Diplomatura de Ciències Empresarials - Segon curs

Comptabilitat Superior

Objectius

Analitzar el marc juridicocomptable que afecta les societats. Aprofundir l’estudi dels elements i les masses patrimonials més importants de l’empresa. Estudiar la comptabilitat pel que fa al subjecte i segons els diferents tipus de societats mercantils. Analitzar els aspectes comptables de les fases més rellevants de la vida de les societats mercantils: constitució, dissolució i liquidació.

Contingut

Marc juridicocomptable. Normalització comptable internacional. Anàlisi del patrimoni de l’empresa. El finançament permanent de l’empresa. La societat anònima: constitució, variacions patrimonials, dissolució. Formació prèvia recomanada: Introducció a la comptabilitat Introducció a l’economia de l’empresa Introducció al dret i dret mercantil.

Avaluació

Examen final a les convocatòries de juny i setembre (es pot realitzar un examen parcial al mes de febrer).

Bibliografia

ESPAÑA. LEY 16/2007, de 4 de julio, publicada en el BOE de 5 de julio de 2007 sobre reforma de la legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional con base en la normativa de la Unión Europea.

INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE CUENTAS (ICAC)

- Nuevo PGC, Real Decreto 1514/07, BOE de 20-11-07
- Nuevo PGC PIMES, Real Decreto 1515/07, BOE de 21-11-07.

GÓMEZ VALLS, F y otros (2008): Ejercicios resueltos y comentados con el nuevo PGC. ACCID, 2008.
GÓMEZ VALLS, F (2009): Aplicación en Excel para la elaboración de Estados de Flujos de efectivo. Profit editorial y ACCID, Barcelona, 2009.

Comentaris

Professors

Horaris

Horaris
Grups de Teoria Tipus Quadrimestre Horaris Professors
Grup 10 Teoria 1r Semestre Dilluns 11:30 (1:30h)
Dimecres 08:30 (1:30h)
Gómez Valls, Francesc
Grup 10 Pràctiques 1r Semestre Dimarts 09:00 (1h) Gómez Valls, Francesc
Grup 10 Teoria 2n Semestre Dilluns 10:00 (1:30h)
Dimecres 08:30 (1:30h)
Gómez Valls, Francesc
Grup 10 Pràctiques 2n Semestre Dijous 09:00 (1h) Gómez Valls, Francesc
Grup 20 Teoria 1r Semestre Dilluns 10:00 (1:30h)
Dimecres 10:00 (1:30h)
Gómez Valls, Francesc
Grup 20 Pràctiques 1r Semestre Dimarts 09:00 (1h) Gómez Valls, Francesc
Grup 20 Teoria 2n Semestre Dilluns 08:30 (1:30h)
Dimecres 10:00 (1:30h)
Gómez Valls, Francesc
Grup 20 Pràctiques 2n Semestre Dijous 09:00 (1h) Gómez Valls, Francesc
Grup 50 Teoria 1r Semestre Dilluns 19:30 (1:30h)
Dimarts 19:30 (1:30h)
Rizo Gubianas, Jordi
Gómez Valls, Francesc
Grup 50 Pràctiques 1r Semestre Divendres 19:30 (1h) Gómez Valls, Francesc
Rizo Gubianas, Jordi
Grup 50 Teoria 2n Semestre Dilluns 18:00 (1:30h)
Dimecres 18:00 (1:30h)
Rizo Gubianas, Jordi
Gómez Valls, Francesc
Grup 50 Pràctiques 2n Semestre Divendres 19:30 (1h) Gómez Valls, Francesc
Rizo Gubianas, Jordi
Grup 60 Teoria 1r Semestre Dilluns 18:00 (1:30h)
Divendres 18:00 (1:30h)
Rizo Gubianas, Jordi
Gómez Valls, Francesc
Rovira Val, Maria Rosa
Grup 60 Pràctiques 1r Semestre Divendres 19:30 (1h) Gómez Valls, Francesc
Rizo Gubianas, Jordi
Grup 60 Teoria 2n Semestre Dilluns 16:30 (1:30h)
Dimecres 16:30 (1:30h)
Rizo Gubianas, Jordi
Gómez Valls, Francesc
Rovira Val, Maria Rosa
Grup 60 Pràctiques 2n Semestre Divendres 19:30 (1h) Rovira Val, Maria Rosa
Gómez Valls, Francesc
Rizo Gubianas, Jordi
Diplomatura de Ciències Empresarials Primer curs Tercer curs