Inici > Empresarials >Pla d'Estudis >Diplomatura de Cičncies Empresarials (Tercer curs)

Diplomatura de Cičncies Empresarials - Tercer curs

Dret Laboral

Objectius

Es pretén que l’estudiant conegui el marc normatiu i els principis reguladors de les relacions laborals des d’un prisma fonamentalment pràctic. Ha d’assolir, també, un coneixement general del sistema espanyol de la Seguretat Social.

Contingut

Antecedents. Conceptes generals i fonts de l’ordenament jurídic laboral. El contracte de treball. Dret sindical. Dret de la Seguretat Social. Intervenció administrativa i jurisdiccional de l’Estat en les relacions de treball i Seguretat Social. Tendències actuals del dret del treball. Individualització de les condicions de treball.

Comentaris

Professors

Horaris

Horaris
Grups de Teoria Tipus Quadrimestre Horaris Professors
Grup 10 Teoria 2n Semestre Dimarts 08:30 (1:30h)
Divendres 08:30 (1:30h)
Pastor Martínez, Albert
Grup 20 Teoria 2n Semestre Dimarts 10:00 (1:30h)
Divendres 10:00 (1:30h)
Pastor Martínez, Albert
Grup 50 Teoria 2n Semestre Dimarts 16:30 (1:30h)
Divendres 16:30 (1:30h)
Vegas Ronda, Carlos
Grup 60 Teoria 2n Semestre Dimarts 18:00 (1:30h)
Divendres 18:00 (1:30h)
Pastor Martínez, Albert
Diplomatura de Cičncies Empresarials Primer curs Segon curs