Inici > Empresarials >Pla d'Estudis >Diplomatura de Ciències Empresarials (Tercer curs)

Diplomatura de Ciències Empresarials - Tercer curs

Macroeconomia

Objectius

Donar a l’alumne les eines conceptuals i teòriques que li permetin interpretar el funcionament d’una economia des d’un punt de vista agregat.

Contingut

Magnituds macroeconòmiques. Política Econòmica. Anàlisi macroeconòmic a llarg termini: Funcionament d’una economia senzilla en el llarg termini. Funcionament d’una economia senzilla en el molt llarg termini: teoria del creixement econòmic. L’atur. El diner i la taxa d’inflació. La balança de pagaments. Funcionament d’una economia oberta en el llarg termini. Anàlisi macroeconòmica en el curt termini: El model IS-LM. El model d’oferta i demanda agregades.

Avaluació

Avaluació: Examen.

Bibliografia

El manual bàsic és: MANKIW, Gr. “Macroeconomia”. Ed:Antoni Bosch 6ª edició.

Formació Prèvia

Tenir aprovada l’assignatura “Introducció a l’Economia”. Seria molt avantatjós tenir també aprovada l’assignatura “Microeconomia”.

Comentaris

Horaris

Horaris
Grups de Teoria Tipus Quadrimestre Horaris Professors
Grup 10 Teoria 1r Semestre Dilluns 10:00 (1:30h)
Dimecres 10:00 (1:30h)
Pendent d'assignar
Grup 20 Teoria 1r Semestre Dilluns 08:30 (1:30h)
Dimecres 08:30 (1:30h)
Pendent d'assignar
Grup 50 Teoria 1r Semestre Dilluns 18:00 (1:30h)
Dimecres 18:00 (1:30h)
Pendent d'assignar
Grup 60 Teoria 1r Semestre Dilluns 16:30 (1:30h)
Dimecres 16:30 (1:30h)
Pendent d'assignar
Diplomatura de Ciències Empresarials Primer curs Segon curs