Inici > Empresarials >Pla d'Estudis >Diplomatura de Ciències Empresarials (Tercer curs)

Diplomatura de Ciències Empresarials - Tercer curs

Anàlisi d'Estats Financers

Objectius

Estudiar els estats comptables, la seva naturalesa, el seu significat i la seva interpretació econòmica. Aprendre a aplicar les principals eines per a analitzar els estats comptables, com fer diagnòstics i establir conclusions. L’assignatura té un alt contingut pràctic, per tal de proporcionar a l’alumne una metodologia d’estudi i de treball que li sigui útil en la seva tasca professional. Aprendre a determinar quins nivells i graus d’informació comptable són significatius en funció dels objectius de gestió.

Contingut

Informació comptable i dels estats financers. Anàlisi de la situació financera a curt i a llarg termini. Anàlisi de resultats i estudi de rendibilitat.

Bibliografia

URÍAS VALIENTE, Jesús: Análisis de estados financieros. Ed. McGraw-Hill.

Formació Prèvia

Formació prèvia recomanada: L’assignatura està orientada als alumnes de tercer curs, ja que cal haver fet les assignatures Introducció a la Comptabilitat i Comptabilitat Superior.

Comentaris

Professors

Horaris

Horaris
Grups de Teoria Tipus Quadrimestre Horaris Professors
Grup 10 Teoria 1r Semestre Dimecres 11:30 (2h) Quer Peramiquel, Agustí
Grup 50 Teoria 1r Semestre Dijous 18:00 (2h) Quer Peramiquel, Agustí
Grup 70 Teoria 2n Semestre Dimecres 20:45 (0:3h) Vancells Farraró, Albert
Grup 50 Tutoria Integrada 1r Semestre Dimecres 17:30 (2h) Pendent d'assignar
Diplomatura de Ciències Empresarials Primer curs Segon curs