Inici > Empresarials >Pla d'Estudis >Diplomatura de Cičncies Empresarials (Tercer curs)

Diplomatura de Cičncies Empresarials - Tercer curs

Auditoria Interna i de Gestió

Objectius

L’assignatura constarà de dues parts, una adreçada a verificar l’eficiència de l’organització de l’empresa, l’auditoria operativa, i l’altra adreçada a verificar els comptes anuals de l’empresa, el grau d’acompliment dels principis comptables i altres normes d’auditoria.

Contingut

Anàlisi del funcionament de l’empresa, comprovant el grau de control intern, el nivell d’organització i l’adequació dels sistemes i procediments comptables emprats. Auditoria operativa. Tècniques d’auditoria. Verificació de comptes anuals. Principis i normes comptables.

Bibliografia

CAÑIBANO, Leandro: Curso de auditoría contable. Ed. Pirámide, SA.
MADARIAGA, J. M.: Curso de auditoría contable. Ed. Pirámide, SA.

Formació Prčvia

Formació prèvia recomanada: L’assignatura està orientada als alumnes de tercer curs, ja que cal haver fet les assignatures Introducció a la Comptabilitat i Comptabilitat Superior.

Comentaris

Professors

Horaris

Horaris
Grups de Teoria Tipus Quadrimestre Horaris Professors
Grup 10 Teoria 2n Semestre Dijous 08:30 (1:30h)
Dimecres 11:30 (1:30h)
Quer Peramiquel, Agustí
Grup 50 Teoria 2n Semestre Dilluns 19:30 (1:30h)
Dijous 19:30 (1:30h)
Quer Peramiquel, Agustí
Diplomatura de Cičncies Empresarials Primer curs Segon curs