Inici > Empresarials >Pla d'Estudis >Diplomatura de Ciències Empresarials (Tercer curs)

Diplomatura de Ciències Empresarials - Tercer curs

Comptabilitat Pública

Objectius

Delimitar el sector públic i les entitats sense ànim de lucre i estudiar la normativa que regula la comptabilitat pública a Espanya i les finalitats de la informació comptable del sector públic.

Contingut

La comptabilitat i el sector públic. El pressupost. Comptabilització de les operacions pressupostàries i de les operacions no pressupostàries. Conversió de dades de comptabilitat general a comptabilitat pública. La liquidació de l’exercici. Els comptes anuals.

Bibliografia

TORRES PRADAS, Lourdes i PINA MARTÍNEZ, Vicente: Manual de contabilidad pública. Ed. Centro de Estudios financieros
Plan general de contabilidad pública, Ordre 6 de maig de 1994. Ed. Ministerio de Economía y Hacienda.

Comentaris

Professors

Horaris

Horaris
Grups de Teoria Tipus Quadrimestre Horaris Professors
Grup 50 Teoria Estiu Dilluns 16:30 (3:30h)
Dimarts 16:30 (3:30h)
Dimecres 16:30 (3:30h)
Dijous 16:30 (3:30h)
Vancells Farraró, Albert
Diplomatura de Ciències Empresarials Primer curs Segon curs