Inici > Empresarials >Pla d'Estudis >Diplomatura de Ciències Empresarials (Tercer curs)

Diplomatura de Ciències Empresarials - Tercer curs

Consolidació d'Estats Financers (Comptabilitat dels Grups d'Empreses)

Objectius

Introduir l’alumne dins la problemàtica general dels grups d’empreses. Analitzar i resoldre les operacions de consolidació dels comptes anuals.

Contingut

Grups d’empreses. Formes de domini. Conjunts consolidables i mètodes de consolidació. Operacions i fases de consolidació. Els comptes anuals consolidats: balanç, compte de pèrdues i guanys i la memòria. Problemes específics de consolidació.

Avaluació

Examen final més un treball amb seguiment individualitzat.

Bibliografia

GOMEZ VALLS, F. y otros (2006): “NIC/NIIF. Ejercicios resueltos comentados”. ACCID. Ediciones Gestión 2.000. Barcelona.

RODRIGUEZ PEREZ, G y otros (2006): “Contabilidad Europea 2005”. Ediciones Mcgraw Hill. Madrid

Formació Prèvia

Formació prèvia recomanada: L’assignatura està orientada als alumnes de tercer curs. Caldrà haver cursat les assignatures Introducció a la Comptabilitat i Comptabilitat Superior.

Comentaris

Professors

Horaris

Horaris
Grups de Teoria Tipus Quadrimestre Horaris Professors
Grup 10 Teoria 1r Semestre Dilluns 11:30 (1:30h)
Divendres 13:00 (1:30h)
Farran Porte, Maria Eugenia
Grup 50 Teoria 1r Semestre Dilluns 19:30 (1:30h)
Dijous 16:30 (1:30h)
Uroz Felices, Francesc
Grup 50 Tutoria Integrada 1r Semestre Dilluns 18:00 (1:30h) Pendent d'assignar
Diplomatura de Ciències Empresarials Primer curs Segon curs