Inici > Empresarials >Pla d'Estudis >Diplomatura de Ciències Empresarials (Tercer curs)

Diplomatura de Ciències Empresarials - Tercer curs

Creació d'Empreses

Objectius

L’objectiu d’aquesta assignatura és estudiar el procés formal de la creació d’una empresa. Aquest procés s’acostuma a dividir en tres etapes: l’empresari, la idea de negoci i el pla d’empresa. En la primera etapa s’analitza la figura de l’emprenedor (o grup d’emprenedors) com a subjecte actiu en el procés de creació d’una empresa. En la segona etapa s’estudia la idea empresarial com una possible oportunitat de negoci. I, finalment, la tercera etapa, la part amb més pes específic del curs, té com a objectiu bàsic estudiar el procés que pot conduir a convertir una idea empresarial en una empresa; és a dir, el pla d’acció i el pla d’empresa. Apareixen en el programa altres temes col·laterals, però no per aquesta raó menys importants, en el procés de creació d’empreses, com són: l’anàlisi dels factors que incideixen en l’èxit i el fracàs de les noves empreses i l’estudi de les polítiques públiques de foment i ajut a la creació d’empreses.

Contingut

Primera part: la figura de l’emprenedor. L’oportunitat de negoci. La decisió de crear una empresa (fase prenatal). Segona part: elecció de la forma jurídica i tràmits burocràtics per a la constitució de la nova empresa. El pla d’empresa. Tercera part: factors d’èxit i de fracàs en la creació de noves empreses: polítiques de foment i ajuda a la creació d’empreses.

Bibliografia

AMAT, Oriol i altres: Emprender con éxito. Ed. Gestión 2000.
OLLÉ, M. i altres (1994): Com crear una empresa. Eds. Proa, Columna/ESADE.

Formació Prèvia

Formació prèvia recomanada: Es recomana cursar aquesta assignatura optativa quan l’estudiant estigui en el tercer curs del seu procés formatiu. Específicament, es recomana haver cursat anteriorment Direcció Financera I i Direcció d’Empresa I.

Comentaris

Professors

Horaris

Horaris
Grups de Teoria Tipus Quadrimestre Horaris Professors
Grup 10 Teoria 1r Semestre Dijous 09:30 (2h) Álvarez Gómez, Manuel
Grup 50 Teoria 2n Semestre Dilluns 15:30 (1h)
Dijous 15:30 (1h)
Álvarez Gómez, Manuel
Grup 10 Tutoria Integrada 1r Semestre Dijous 11:30 (1:30h) Pendent d'assignar
Diplomatura de Ciències Empresarials Primer curs Segon curs