Inici > Empresarials >Pla d'Estudis >Diplomatura de Ciències Empresarials (Tercer curs)

Diplomatura de Ciències Empresarials - Tercer curs

Fiscalitat Internacional

Objectius

Coneixement de les normes i els principis que disciplinen, regeixen i ordenen les relacions, els fenòmens i els conflictes sorgits en l’àmbit tributari entre les Hisendes Públiques dels diferents subjectes de la Comunitat Internacional i les persones físiques i jurídiques.

Contingut

Doble imposició internacional. Planificació fiscal internacional. Límits normatius. Paradisos fiscals. Fiscalitat de no-residents. Concepte, principis i aplicació de l’ordenament comunitari tributari. Recursos tributaris propis i no propis de la Unió Europea. Harmonització fiscal.

Avaluació

Examen al final del quadrimestre. Es recomana l’assistència regular a classe i la participació
activa en aquesta.

Bibliografia

  • ARESPACOCHAGA, J.: Planificación fiscal internacional. Convenios de doble imposición. Estructuras fiscales: Tributación de no residentes. Marcial Pons. Última edició.
  • CARMONA FERNÁNDEZ, N.: Guía del impuesto sobre la renta de no residentes. CISS. Última edició.
  • FALCÓN TELLA, R. y PULIDO GUERRA, E. Derecho Fiscal Internacional. Marcial Pons. Última edició.

Formació Prèvia

Formació prèvia recomanada: Es recomana, molt especialment, haver cursat l’assignatura troncal Fiscalitat de l’Empresa.

Comentaris

Professors

Horaris

Horaris
Grups de Teoria Tipus Quadrimestre Horaris Professors
Grup 50 Teoria Estiu Dilluns 16:30 (3:30h)
Dimarts 16:30 (3:30h)
Dimecres 16:30 (3:30h)
Dijous 16:30 (3:30h)
Martínez-Carrasco Pignatelli, José Miguel
Diplomatura de Ciències Empresarials Primer curs Segon curs