Inici > Empresarials >Pla d'Estudis >Diplomatura de Ciències Empresarials (Tercer curs)

Diplomatura de Ciències Empresarials - Tercer curs

Gestió de l'Empresa en els Mercats Financers

Objectius

Facilitar els coneixements que permetin la comprensió del sistema financer i l’operativa en els mercats financers de manera que en finalitzar el curs els alumnes puguin operar, encara que simuladament, en els mercats de capital i monetaris.

Contingut

Organització i funcionament dels mercats financers. Títols de renda fixa i renda variable. Gestió i valoració de carteres. Els futurs financers: mercats i utilització. Les opcions: mercats i utilització. Nocions de mercats financers internacionals.

Formació Prèvia

Formació prèvia recomanada: Les assignatures de Matemàtica Financera, Informàtica de Gestió, Direcció Financera I, Estadística I i Estadística II.

Comentaris

Professors

Horaris

Horaris
Grups de Teoria Tipus Quadrimestre Horaris Professors
Grup 10 Teoria 2n Semestre Dimarts 11:30 (2h)
Divendres 11:30 (2h)
Santa Cruz Ayo, Iñaki
Grup 50 Teoria 2n Semestre Dimecres 19:30 (2h)
Dilluns 19:30 (2h)
Zurdo Carbonell, David
Grup 50 Tutoria Integrada 2n Semestre Dilluns 20:45 (0:3h)
Dimecres 20:45 (0:3h)
Pendent d'assignar
Diplomatura de Ciències Empresarials Primer curs Segon curs