Inici > Empresarials >Pla d'Estudis >Diplomatura de Ciències Empresarials (Tercer curs)

Diplomatura de Ciències Empresarials - Tercer curs

Gestió de la Producció

Objectius

Proporcionar una visió general del subsistema productiu, exposant els principals aspectes tàctics per a la seva gestió i posant de manifest els vincles amb les altres àrees funcionals de l’empresa. Així mateix, es comentarà el paper de la tecnologia com a variable estratègica.

Contingut

El paper de la gestió de la producció dins l’empresa. Del pla estratègic al pla mestre de producció. Introducció als sistemes de gestió de la producció. Els sistemes MRP. El sistema de producció optimitzada (OPT). El sistema just a temps (JIT). Alguns aspectes de la gestió d’estocs. Tecnologia i automatització.

Avaluació

Es realitzarà a través d’un examen al final del quadrimestre. Es recomana, molt especialment, la participació regular.

Bibliografia

  • JAY HEIZER & BARRY RENDER. Dirección de la producción y de operaciones. Pearson-Prentice Hall
  • COMPANYS/FONOLLOSA. Nuevas técnicas de gestión de stocks: MRP y JIT. Marcombo
  • L. CUATRECASAS. Gestión competitiva de stocks y procesos de producción. Gestión 2000

Formació Prèvia

Formació prèvia recomanada: És necessari haver cursat les assignatures Introducció a l’Economia de l’Empresa, Matemàtiques Aplicades a l’Economia i Direcció d’Empresa I.
Curs al qual està orientada: Aquesta assignatura està pensada especialment per a ser seguida durant el tercer curs dels estudis.

Comentaris

Professors

Horaris

Horaris
Grups de Teoria Tipus Quadrimestre Horaris Professors
Grup 10 Teoria 2n Semestre Dimarts 11:30 (1:30h)
Divendres 11:30 (1:30h)
Tensa Castella, Francesc
Grup 50 Teoria 2n Semestre Dimarts 15:00 (1:30h)
Divendres 15:00 (1:30h)
Tensa Castella, Francesc
Diplomatura de Ciències Empresarials Primer curs Segon curs