Inici > Empresarials >Pla d'Estudis >Diplomatura de Ciències Empresarials (Tercer curs)

Diplomatura de Ciències Empresarials - Tercer curs

Idioma Empresarial II. Avançat - Francès

Objectius

Aquest curs de francès ofereix una eina de perfeccionament de les competències en francès d’especialitat. Els objectius que s’han d’aconseguir són: Llegir documents empresarials i articles especialitzats de caire econòmic. Fer una exposició oral o escrita sobre un tema general econòmic. Saber argumentar oralment i per escrit.

Contingut

Competència gramatical: expressió de la hipòtesi, la causa i la conseqüència; competència lèxica: saber exposar el seu punt de vista, enumerar arguments i justificar-los, formular objeccions. Competència pragmàtica: estratègies de comunicació oral i escrita en la negociació. Competència sociocultural: estereotips i representacions. Per a la qual cosa es desenvoluparan tota mena d’activitats a l’entorn de documents com: publicitats i mailings, articles de premsa econòmica i diàlegs de venda.

Bibliografia

ELIANE CLOOSE: Le français du monde du travail. PUG. 2005.
BRETON P (1996): L’argumentation dans la comunication. P. La Découverte.
RUQUET, M.: Raisonner à la française 1,2. Clé. París, 1998
Projet camille. Travailler en france, l’acte de vente. Clé 1998. CD-ROM

Comentaris

Professors

Horaris

Horaris
Grups de Teoria Tipus Quadrimestre Horaris Professors
Grup 50 Teoria 2n Semestre Dimarts 19:30 (1:30h)
Dijous 19:30 (1:30h)
Mellado Guardiola, Matías
Diplomatura de Ciències Empresarials Primer curs Segon curs