Inici > Empresarials >Pla d'Estudis >Diplomatura de Ciències Empresarials (Tercer curs)

Diplomatura de Ciències Empresarials - Tercer curs

Política Econòmica d'Empresa (PEE)

Objectius

L’estudi de la creació del valor empresarial. Les decisions de PEE depenen de les condicions de la indústria, de l’avantatge competitiu que pot crear l’empresa canviant les condicions i de l’avaluació que de tot plegat fan els inversors en el mercat de capitals. És, doncs, la PEE un lloc d’interacció de l’economia industrial, la direcció estratègica de l’empresa i la teoria financera.

Contingut

Marc conceptual per a l’estudi de la PEE. Anàlisi de l’entorn. Anàlisi interna. Naturalesa i anàlisi dels avantatges competitius. Estratègies de negoci corporatives.

Bibliografia

GRANT, Robert M.: Dirección Estratégica: Conceptos, Técnicas y Aplicaciones. Civitas.
JONSON, G; SCHOLES, K.: Dirección Estratégica. Análisis de la Estrategia de las Organizaciones. Prentice Hall.
MINTZBERG, H.; QUINN, J. i GHOSHAL, S.: El Proceso Estratégico. Prentice Hall.
NAVAS, J.E. i GUERRAS, L.A.: La Dirección Estratégica de la Empresa: Teoría y Aplicaciones. Civitas.
BUENO, Eduardo: Dirección Estratégica de la Empresa. Metodología, Técnicas y Casos. Pirámide.

Comentaris

Professors

Horaris

Horaris
Grups de Teoria Tipus Quadrimestre Horaris Professors
Grup 50 Teoria Estiu Dilluns 16:30 (3:30h)
Dimarts 16:30 (3:30h)
Dimecres 16:30 (3:30h)
Dijous 16:30 (3:30h)
Buza Rodríguez, José Julio
Diplomatura de Ciències Empresarials Primer curs Segon curs