Inici > Empresarials >Pla d'Estudis >Diplomatura de Ciències Empresarials (Tercer curs)

Diplomatura de Ciències Empresarials - Tercer curs

Política Econòmica i Anàlisi Conjuntural

Objectius

Donat que l’evolució dels mercats financers i dels mercats de primeres matèries té una influència enorme en la situació de l’economia mundial, en aquesta assignatura es presenta un altre enfocament, l’Anàlisi Tècnica de mercats, per tal de fer pronòstics sobre l’evolució futura dels preus en aquests mercats i, per tant, per prendre decisions de compra i venda en ells. A la part final de l’assignatura es tractarà de coordinar l’avaluació de la situació d’aquests mercats amb la situació macroeconòmica mundial. Aquesta assignatura és bastant complementària de les assignatures “Direcció Financera II” ( troncal ) i “Gestió de la Empresa en els mercats financers” ( optativa ) , per el que es recomana que, els alumnes interessats en aquesta matèria, triïn també aquesta optativa.

Contingut

Introducció a l’Anàlisi Tècnica. Conceptes bàsics de l’anàlisi de les tendències. Figures de canvi de tendència. Figures de continuació de la tendència. Consideracions addicionals a l’Anàlisi Tècnica tradicional. Mitjanes mòbils. Oscil•ladors. L’anàlisi utilitzant la tècnica de “Punt-i-Figura”. El cicle econòmic i els mercats financers i de primeres matèries. La situació actual de la economia mundial.

Avaluació

Presentació de treballs. És obligatòria l’assistència a classe.

Bibliografia

El llibre bàsic es: J.J.Murphy: “Análisis Técnico de los Mercados Financieros”. Ed.Gestión 2000. En el programa es dóna una bibliografia exhaustiva, sobre tots els enfocaments de l’Anàlisi Tècnica, per als alumnes que, en un futur, decideixin ampliar els seus coneixements.

Formació Prèvia

Formació prèvia recomanada: Haver cursat l’assignatura de Macroeconomia.

Comentaris

Horaris

Horaris
Grups de Teoria Tipus Quadrimestre Horaris Professors
Grup 50 Teoria 2n Semestre Dimarts 19:30 (1:30h)
Dijous 18:00 (1:30h)
Pendent d'assignar
Diplomatura de Ciències Empresarials Primer curs Segon curs