Inici > Empresarials >Pla d'Estudis >Diplomatura de Ciències Empresarials (Tercer curs)

Diplomatura de Ciències Empresarials - Tercer curs

Sociologia del Consum

Objectius

Tres són els objectius fonamentals de l’assignatura: el primer és el coneixement i la visualització de les característiques de la nostra societat de consum. El segon fa referència a la interrelació entre el món de la producció, és a dir, les empreses i la seva organització com a productores de béns i serveis, i la seva relació amb el consum. Processos de producció i objectes de consum constitueixen un tot. El tercer es tracta de veure o esbrinar les tendències del model de consum i quins són els consums emergents en les societats actuals.

Contingut

Gènesi, constitució i estructures de la societat de consum: el cas espanyol i el cas català. El consumidor en la teoria econòmica. Conceptes bàsics de l’anàlisi econòmica. Simbologia i consum. L’estructuralisme. Producció i consum. Processos de treball i pràctiques de consum. Desig, identitat i consum. Els teòrics de la postmodernitat. El consum i les classes socials. Cap a un nou model de consum. Segmentació i polarització social.

Avaluació

 

Bibliografia

ALONSO, L. E. i CONDE, F.: Historia del consumo en España: una aproximación a sus orígenes y primer desarrollo. Debate. Madrid, 1994.
BOCOCK, R.: El consumo. Talasa Ed. Madrid, 1993.

Orientació del Curs

Curs al qual està orientada: Es pot cursar tant a segon com a tercer curs de la diplomatura.

Professors

Horaris

Horaris
Grups de Teoria Tipus Quadrimestre Horaris Professors
Grup 10 Teoria 1r Semestre Dilluns 13:00 (1:30h)
Dimecres 13:00 (1:30h)
Miguel Quesada, Francisco José
Grup 50 Teoria 1r Semestre Dimecres 19:30 (1:30h)
Dijous 19:30 (1:30h)
Barranco Font, Oriol
Diplomatura de Ciències Empresarials Primer curs Segon curs