Inici > Empresarials >Pla d'Estudis >Diplomatura de Ciències Empresarials (Tercer curs)

Diplomatura de Ciències Empresarials - Tercer curs

Direcció d'Empresa II

Objectius

Aconseguir un bon coneixement de les funcions i de l’estructura del departament de Recursos Humans, de la planificació de la funció de personal i de la gestió, com un dels actius més valuosos per a l’empresa, tant des del punt de vista de l’empresa com del treballador.

Contingut

Planificació i estratègia de RRHH. Aproximació històrica. La selecció de personal. Motivació
i retribucions. Dinàmica de grups, direcció i lideratge. Comunicació, conflicte i negociació. Formació i avaluació. Gestió del canvi.

Avaluació

Participació a les classes (20%), Treballs obligatoris (20%), Prova parcial (30%), Prova final (30%). Modalitat semipresencial: Treballs obligatoris (40%), Prova final (60%).

Bibliografia

GÓMEZ- MEJÍA, L.R. (i altres): Dirección y gestión de Recursos Humanos. Ed. Prentice Hall, 2001.
KOONZ, H. (i altres): Administración, una perspectiva global. Ed. McGraw-Hill, 2004.
RODRIGUEZ, J.M.: El factor humano en la empresa. Ed. Deusto. 2005.

Formació Prèvia

Formació prèvia recomanada: Direcció de l’Empresa I.

Comentaris

Professors

Horaris

Horaris
Grups de Teoria Tipus Quadrimestre Horaris Professors
Grup 10 Teoria 1r Semestre Dilluns 08:30 (1:30h)
Dimecres 08:30 (1:30h)
Pedreira Font, Ricard
Grup 20 Teoria 1r Semestre Dilluns 10:00 (1:30h)
Dimecres 10:00 (1:30h)
Pedreira Font, Ricard
Grup 50 Teoria 2n Semestre Dilluns 18:00 (1:30h)
Dimecres 18:00 (1:30h)
Pedreira Font, Ricard
Grup 60 Teoria 2n Semestre Dilluns 16:30 (1:30h)
Dimecres 16:30 (1:30h)
Pedreira Font, Ricard
Diplomatura de Ciències Empresarials Primer curs Segon curs