Inici > Empresarials >Pla d'Estudis >Diplomatura de Ciències Empresarials (Primer curs)

Diplomatura de Ciències Empresarials - Primer curs

Idioma Empresarial I. Introducció - Anglès

Objectius

Aquest curs d’Introducció a l’idioma empresarial té com a objectiu Basic familiaritzar els alumnes amb l’argot i les expressions i estructures específiques de l’anglès del món dels negocis. En principi els alumnes ja han de tenir un nivell mínim de pre-first certificate (pre-intermediate to intermediate level of English).

Contingut

En aquesta assignatura s’ofereix a l’alumne un primer contacte amb missatges sobre temes econòmics tant orals com escrits – e-mails, articles de premsa, cartes comercials, anuncis varis, trucades telefòniques, etc.
També es farà èmfasi en la comunicació oral, per aconseguir que aquesta sigui efectiva i clara en diverses situacions.

Avaluació

Criteris d’avaluació: Per aprovar aquesta assignatura es valorarà la participació a classe, el lliurament periòdic d’exercicis i treballs i s’ha de superar l’examen final.

Bibliografia

DIGNEN, B. et al. English 365. CUP, 2004
HARRISON, Mark. Use of English. Oxford, 2004
SWAN, M. Practical English Usage. Oxford, 1980

Comentaris

Professors

Horaris

Horaris
Grups de Teoria Tipus Quadrimestre Horaris Professors
Grup 10 Teoria 1r Semestre Dilluns 13:00 (1:30h)
Dimecres 11:30 (1:30h)
Howes, Cristina
Grup 20 Teoria 1r Semestre Dimarts 11:30 (1:30h)
Dijous 13:00 (1:30h)
Howes, Cristina
Grup 60 Teoria 1r Semestre Dilluns 15:00 (1:30h)
Divendres 15:00 (1:30h)
Howes, Cristina
Grup 50 Teoria 1r Semestre Dilluns 15:00 (1:30h)
Dimecres 15:00 (1:30h)
Mur Effing, Mercè
Diplomatura de Ciències Empresarials Segon curs Tercer curs