Inici > Empresarials >Pla d'Estudis >Diplomatura de Ciències Empresarials (Segon curs)

Diplomatura de Ciències Empresarials - Segon curs

Matemàtica Financera

Objectius

Conèixer els instruments adients per a valorar conjunts de capitals en diferents moments del temps. Aplicar aquests instruments a la realitat dels mercats monetaris i de capitals per tal de prendre decisions en un ambient de certesa financera.

Contingut

Teoria general de la capitalització: lleis. Capitalització simple i composta, aplicacions. Descompte simple i compost, aplicacions. Rendes: valoració i aplicacions. Préstecs: anàlisi i aplicacions.

Avaluació

Es realitzarà un examen final. Es recomana, molt especialment, la participació regular i la realització de les activitats avaluables.

Comentaris

Professors

Horaris

Horaris
Grups de Teoria Tipus Quadrimestre Horaris Professors
Grup 10 Teoria 1r Semestre Dilluns 08:30 (1:30h)
Dimarts 10:00 (1:30h)
Pendent d'assignar
Grup 20 Teoria 1r Semestre Dimarts 11:30 (1:30h)
Dijous 10:00 (1:30h)
Celma Sanz, Jordi
Grup 50 Teoria 1r Semestre Dilluns 16:30 (1:30h)
Dijous 16:30 (1:30h)
Celma Sanz, Jordi
Grup 60 Teoria 1r Semestre Dilluns 19:30 (1:30h)
Divendres 16:30 (1:30h)
Pendent d'assignar
Diplomatura de Ciències Empresarials Primer curs Tercer curs