Inici > Empresarials > Pla de conciliació de la vida laboral amb els estudis

El pla de conciliació de la vida laboral


La UAB és una universitat centrada en les persones i orientada als estudiants, per això és sensible a les necessitats d’aquells col·lectius que han de compaginar estudis i activitat laboral.

En aquesta línia l'antiga Escola Universitària d'Estudis Empresarials, ara Facultat d'Economia i Empresa a Sabadell, ofereix des del curs 2006-07 una programació docent més flexible tant en metodologia i horaris com en calendari acadèmic, adreçada a ajudar a aquells alumnes que estudien i treballen.

Les mesures més importants de les que s’han implementat són les següents:

  • Rebaixar a 30 el número mínim de crèdits que pot cursar a primer un estudiant que treballa, excepte aquest curs acadèmic 2009-2010 per la implantació de les noves titulacions de grau el pròxim curs acadèmic 2010-2011.

  • Tutoritzar la matrícula dels estudiants de primer o aquells que s’incorporen al centre des de CFGS o des d’altres titulacions (per exemple, Turisme). Els alumnes gaudeixen d'aquesta tutorització al llarg de tota la seva vida acadèmica al centre.

  • Oferir assignatures semi-presencials, adreçades a alumnes repetidors que no poden assistir a les classes:
24783 Matemàtiques aplicades a l’empresa (1r Curs)
20250 Matemàtica financera (2n Curs)
24797 Comptabilitat de gestió (3r Curs)
24804 Anàlisi d'estats financers (3r Curs)
  • Oferir docència intensiva al juliol d’assignatures optatives molt especialitzades.
20281 Fiscalitat internacional (optativa 4,5 cr. tercer curs) Grup 50
24807 Comptabilitat pública (optativa 4,5 cr. tercer curs) Grup 50
24828 Política econòmica de l’empresa (optativa 4,5 cr. tercer curs) - Grup 50

Les classes es faran de dilluns a dijous, des del 5 fins al 22 de juliol, de 16:30 a 20 h.

  • Introduir la tutoria integrada en algunes assignatures. Aquesta mesura s’aplicarà a les següents assignatures:
24785 Introducció a l’economia de l’empresa (troncal 1r curs)
24786 Historia econòmica mundial (obligatòria 1r curs)
24818 Gestió de l’empresa als mercats financers (optativa 3r curs)
24831 Tècniques d’investigació social: Anàlisi de mercats (optativa 3r curs)