Inici > Empresarials > Pla de tutories

Pla general de tutories (acadèmica i professional):


La Facultat d'Economia i Empresa, seu de Sabadell, amb la vocació de donar el màxim de suport als seus alumnes per tal de que la seva estada a la UAB sigui altament profitosa, té diferents línies de treball, una de les actuacions més notòries i que creiem que més valor afegit aporta és el Pla General de Tutories.

Aquest pla es va iniciar al curs 2002-03 només pels alumnes de primer curs de la diplomatura de Ciències Empresarials, posteriorment s'ha generalitzat a tots els cursos. Els tutors estan encarregats d'atendre als alumnes en aquelles demandes que no tenen un canal de comunicació establert, i donar orientació tant acadèmica com professional. Des del curs 2006-07 tots els alumnes de nou ingrés, els que es matriculen per primera vegada al centre, han de fer una tutoria obligatòria prèvia a la matrícula.

Els tutors, al llarg del període de matrícula, estaran a la vostra disposició al finalitzar les jornades de benvinguda, i durant els dies de matrícula, de tal forma que l'alumne haurà d'anar a veure a un tutor abans de formalitzar la seva matrícula.

Els primers dies de classe, els tutors s'adreçaran a vosaltres per tal d'informar-vos més àmpliament d'aquest Pla General de Tutories i restaran a la vostra disposició durant el curs per assessorar-vos.