Inici > Empresarials > Reconeixement CFGS

 Característiques 
Correspondència entre assignatures

Reconeixement de les correspondències entre determinats Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) i els estudis de primer cicle de Diplomatura en Ciències Empresarials.

Els Departaments d’Ensenyament i d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya i les universitats públiques i privades del nostre país han signat un acord marc de col·laboració per al reconeixement, amb caràcter experimental, de les correspondències entre determinats cicles formatius de grau superior de formació professional específica i alguns estudis de primer cicle, entre els que es troba la Diplomatura de Ciències Empresarials.

La finalitat de l’experiència és posar a disposició de l’alumnat de cicles formatius de grau superior de formació professional un mecanisme que potenciï un itinerari de formació a seguir, amb continuïtat cap als estudis universitaris de primer cicle, a través del reconeixement de la correspondència entre ambdós estudis.

Requisits d’aplicació:

 • Titulats de Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS) procedents de qualsevol centre d’ensenyament secundari de Catalunya, o de l’estat espanyol.
 • Els crèdits objecte de reconeixement tindran el tractament de “crèdit reconegut” i:
  • No computaran a efectes de baremació de l’expedient.
  • A efectes de càlcul per a la superació del pla d’estudis, les assignatures computaran d’acord amb la seva tipologia (troncal, obligatòria, optatives i lliure elecció).
  • Els crèdits de lliure elecció computaran dins de 1/3 previstos en la normativa de lliure elecció.
 • El reconeixement s’aplicarà en bloc, i a l’expedient sortiran amb la qualificació de crèdit reconegut.
 • L’alumne haurà de fer la sol·licitud al director del centre i abonar la taxa fixada per a sol·licitud de convalidacions. Les sol·licituds les resoldrà per delegació el gestor acadèmic aplicant les taules d’equivalència.
 • Per a la incorporació del reconeixement a l’expedient acadèmic, l’alumne abonarà el 25% del valor del crèdit reconegut.