Inici > Empresarials > Reconeixement CFGS > Correspondència entre assignatures

Característiques
 Correspondència entre assignatures 

La correspondència entre assignatures serà la següent:

CFGS: Administració i Finances (Acord de data 2/6/2003, revisat el juny de 2007)
Estudi Universitari: Diplomatura en Ciències Empresarials
Codi Nom Crèdits Tipus Curs
24780 Introducció a la comptabilitat 9 Troncal 1
24792 Direcció Financera I 4.5 Troncal 2
24789 Informàtica de Gestió 6 Troncal 2
24805 Auditoria interna i de gestió 4.5 Optativa 3
24809 Creació d'empreses 6 Optativa 3
6002 Lliure Elecció 13.5 LL. Elecció --
Total crèdits   43.5    

CFGS: Comerç Internacional (Acord de data 2 de juny de 2003)
Estudi Universitari: Diplomatura en Ciències Empresarials
Codi Nom Crèdits Tipus Curs
24823 Idioma empresarial I. Introducció. Anglès 4.5 Optativa 1/2/3
24821 Idioma empresarial I. Avançat. Anglès 4.5 Optativa 1/2/3
24789 Informàtica de Gestió 6 Troncal 2
20250 Matemàtica Financera 4.5 Troncal 2
6007 Lliure Elecció 18 Ll. Elecció --
Total crèdits   37.5    

CFGS: Gestió Comercial i Màrqueting (Acord de data 2 de juny de 2003)
Estudi Universitari: Diplomatura en Ciències Empresarials
Codi Nom Crèdits Tipus Curs
20261 Direcció Comercial I 4.5 Troncal 3
20269 Direcció Comercial II 4.5 Troncal 3
24789

Informàtica de Gestió

6 Troncal 2
20276 Metodologia i Tècniques d'Investigació Social 4.5 Optativa 2/3
-- Idioma empresarial 4.5 Optativa 1/2/3
6015 Lliure Elecció 18 LL. Elecció --
Total crèdits   42