A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i Campus Virtual Intranet Intranet i Campus Virtual Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Inici  Els estudis  Estudis de 1r i 2n cicle  Informació general 

Diplomatura de Logopèdia (EEES)

Informació general

Espai Europeu d'Ensenyament Superior (EEES)

Aquesta titulació forma part de la prova pilot d'adaptació a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES, Bolonya), impulsada pel Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (DURSI).
A partir del curs 2005-2006, la docència s'imparteix seguint la metodologia ECTS.

Centre docent
Facultat de Psicologia
Proposta docent
Proporcionar la formació teoricopràctica adequada per a dur a terme satisfactòriament activitats de prevenció, avaluació i intervenció en els trastorns del llenguatge de la població infantil i adulta.
Formació complementària

Cursos de preparació als estudis que s'ofereixen:

  • Introducció a l'Estructura i Funció del Sistema Nerviós, dels Òrgans del Llenguatge i l'Audició
Horaris/Torns

1 torn de matí amb alguna activitat a la tarda (algunes pràctiques i algunes optatives)

Tipus d'avaluació

Es combinen treballs i exàmens.

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada en la qual es valora tota la feina de l'estudiant.

Pràctiques professionals
  • Pràcticum I, II, III i IV de 7.5 crèdits cadascú (un de ORL, un de medicina a l'Hospital Sant Pau i 2 de pràctiques en centres vinculats a l'educació i la pràctica privada) (un total de 300 hores)
Programes d'intercanvi

Intercanvis amb universitats europees (Sòcrates-Erasmus): Bèlgica, França, Itàlia, etc.
Intercanvis amb universitats de l'Estat espanyol (Sèneca-SICUE)

Continuació a altres estudis de la UAB
Amb aquesta titulació, es pot accedir al 2n cicle dels estudis següents:
Publicitat i Relacions Públiques (Llicenciatura de 1r i 2n cicles)
Estudis d'Àsia Oriental (Llicenciatura de 2n cicle)
Humanitats (Llicenciatura de 1r i 2n cicles)
Teoria de la Literatura i Literatura Comparada (Llicenciatura de 2n cicle)
Periodisme (Llicenciatura de 1r i 2n cicles)
Història i Ciències de la Música (Llicenciatura de 2n cicle)
Arxivística i Gestió de Documents (Títol propi en extinció)
Documentació (Llicenciatura de 2n cicle en extinció)
Comunicació Audiovisual (Llicenciatura de 1r i 2n cicles)
Antropologia Social i Cultural (Llicenciatura de 2n cicle)
Traducció i Interpretació (Llicenciatura de 1r i 2n cicles)
Ciències de la salut Ciències de la Salut
 
Inici Sobre el web Mapa del Web Contactar
© 2011 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats