UAB, digueu
  És un canal de comunicació entre l’administració de la Universitat Autònoma de Barcelona i els col·lectius d'estudiants, professorat i personal d’administració i serveis que conformem la comunitat universitària.
   
  Consultes
  Té com a objectiu resoldre els teus dubtes i orientar-te sobre on i com realitzar els tràmits administratius a la UAB. Les teves peticions d’informació seran ateses diàriament.
   
  Suggeriments i queixes
  Per aquest mitjà ens pots fer arribar els teus suggeriments i les teves queixes. Una vegada s'hagin estudiat, rebràs una resposta del centre o del servei afectat.
   
 
Consultes Suggeriments i queixes
 
  Universitat Autònoma de Barcelona. 2005