ELECCIÓ DE RECTOR/A DE LA UAB
22 de novembre de 2005


El dia
28 de novembre de 2005, la Junta Electoral General, un cop transcorregut el termini per a la presentació de reclamacions contra l'acte de proclamació provisional del candidat electe, segons estableix el calendari electoral, ha acordat:

Proclamar el Dr. Lluís Ferrer Caubet, catedràtic de Medicina i Cirurgia Animals, rector de la Universitat Autònoma de Barcelona.
RESULTATS DEFINITIUS
Acord de la Junta Electoral General de 28 de novembre de 2005
CANDIDATURES
Dr. Lluís Ferrer Caubet <<entreu>>
Dr. Joaquim M. Molins López-Rodó <<entreu>>
Oficina de Coordinació Institucional

Última actualització: 28 de novembre de 2005