Energy Management, wireless and system solutions for highly integrated implantable devices

Energy Management, wireless and system solutions for highly integrated implantable devices

Veure els fitxers associats amb aquesta Tesi

AutorParramon Piella, Jordi
Adreça de correu electrònic jordi.parramon@advancedbionics.com
URLhttp://www.tdx.cat/TDX-1030103-175019
TítolEnergy Management, wireless and system solutions for highly integrated implantable devices
Llengua Anglès
UniversitatUAB
Departament/Institut448 - DEPARTAMENT D'ENGINYERIA ELECTRONICA
Àrea de coneixement Tecnologies
Matèries
 • 621.3 - Enginyeria elèctrica. Electrotècnia. Telecomunicacions
 • Dipòsit legal/ISBN B-13.954-2003 / 84-688-1644-2
  Direcció de la tesi
 • Valderrama, Elena. Director de la Tesi
 • Paraules clau
 • Biomonitoring
 • Telemetry
 • Implantable
 • Data de defensa21-03-2002

  Resum

  Vegeu resum1de1.pdf

  Documents ADVERTIMENT. La consulta d’aquesta tesi queda condicionada a l’acceptació de les següents condicions d'ús.

  La difusió d’aquesta tesi per mitjà del servei TDX ha estat autoritzada pels titulars dels drets de propietat intel.lectual únicament per a usos privats emmarcats en activitats d’investigació i docència. No s’autoritza la seva reproducció amb finalitats de lucre ni la seva difusió i posada a disposició des d’un lloc aliè al servei TDX. No s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing).

  Aquesta reserva de drets afecta tant al resum de presentació de la tesi com als seus continguts. En la utilització o cita de parts de la tesi és obligat indicar el nom de la persona autora.

 • jpp1de5.pdf
 • jpp2de5.pdf
 • jpp3de5.pdf
 • jpp4de5.pdf
 • jpp5de5.pdf
 • resum1de1.pdf
 • NOVA CERCA
  Organization:UAB Author:Parramon,Piella,Jordi URN:http://www.tdx.cat/TDX-1030103-175019 Title:Energy Management, wireless and system solutions for highly integrated implantable devices Department:448 - DEPARTAMENT D'ENGINYERIA ELECTRONICA Subject:CDU621.3 Advisor:Valderrama, Elena. Director de la Tesi Keywords:Biomonitoring Keywords:Telemetry Keywords:Implantable DefenseDate:21-03-2002