Polítiques de regulació de la mà d'obra a l'Europa dels noranta. El cas de Catalunya - Carrasquer, Pilar, 1957- ; Coller, Xavier ; Miguélez, Fausto ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
 
Comments (0) | Reviews (0)
Be the first to review this document.

Add review

Rate this article:
Give a title to your review:
Write your review:
Note: you have not defined your nickname.
N/D will be displayed as the author of this comment.