Per citar aquest document: https://ddd.uab.cat/record/134937
Pensament clàssic de l'Àsia Oriental [101537]
Golden, Sean Valentine
Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació

Títol variant: Classical East Asian Thought
Títol variant: Pensamiento clásico de Asia Oriental
Data: 2015-16
Resum: L'objectiu general és que l'estudiant adquireixi els coneixements i les habilitats lingüístiques, culturals i instrumentals específiques que li permetin resoldre problemes propis de les situacions de contacte intercultural. Els objectius específics són adquirir coneixements bàsics de les estructures socials, econòmiques i polítiques, així com dels costums, creences, ideologies i cultures d'Àsia Oriental, sostinguts en el domini de les llengües d'estudi. Aquests objectius es concreten que en acabar el títol els estudiants seran capaços de Demostrar que posseeixen una perspectiva interdisciplinària per a la comprensió dels aspectes socials, econòmics, polítics, històrics, culturals, de pensament, art i literatura d'Àsia Oriental, així com el domini de les seves llengües, juntament amb una base sòlida dels fonaments d'antropologia, economia, història, política i sociologia, així com de les tecnologies de la informació i la comunicació, necessaris tant per a la pràctica professional en múltiples àmbits socials, econòmics i polítics relacionats amb Àsia Oriental com per a la possible continuïtat del treball acadèmic tradicional i d'avantguarda. Aplicar els seus coneixements de forma professional i eficient en el seu treball relacionat amb Àsia Oriental, bé sigui dins de l'àmbit específic de la llengua, o de l'àmbit d'economia, política i societat, per donar resposta a les demandes actuals en tot el relacionat amb Àsia Oriental, demostrant les competències necessàries per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de l'esmentada àrea. Reunir i interpretar dades rellevants del camp d'estudi d'Àsia Oriental i àrees afins, mitjançant la integració interdisciplinària de les mateixes, per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'economia, política, societat i cultura, amb una perspectiva científica i/o ètica, incloent la sensibilitat davant d'aspectes relacionats amb el gènere i amb d'interculturalitat. Transmetre i comunicar informació, idees, problemes i solucions, així com defensar propostes i justificar resultats en l'àmbit d'Estudis d'Àsia Oriental a un públic tant especialitzat com no especialitzat, de forma oral i escrita. 1 Pensament clàssic de l'Àsia Oriental 2015 - 2016 Aplicar les seves competències per emprendre estudis posteriors especialitzats en l'àmbit d'Estudis d'Àsia Oriental amb un alt grau d'autonomia, així com en la investigació aplicada a diversos àmbits de l'economia, política, societat i cultura d'Àsia Oriental. Les competències generals de la Universitat Autònoma de Barcelona desenvolupades pels graduats de la titulació d'Estudis d'Àsia Oriental els portaran a: desenvolupar un pensament i un raonament crític i saber comunicar-los de manera efectiva, tant a les llengües pròpies com a una tercera llengua; desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom; respectar la diversitat i pluralitat d'idees, persones i situacions; generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional. Al terminar l'assignatura, els alumnes demostraran: conèixer i comprendre els conceptes bàsics del pensament clàssic d'Àsia Oriental apartir de lectures de traduccions de textos primaris i de material docent explicatiu; aplicar coneixements i comprensió dels conceptes bàsics del pensament clàssic d'Àsia Oriental a través de l'elaboració i defensa d'arguments; poder emetre judicis sobre la interpretació dels conceptes bàsics del pensament clàssic d'Àsia Oriental i sobre la seva aplicació a la resolució de problemes socials, econòmics i polítics, a través de reunir i interpretar dades rellevants; poder comunicar informació, idees, problemes i solucions relacionades amb els conceptes bàsics del pensament clàssic d'Àsia Oriental; haver adquirit les capacitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia en el camp del pensament d'Àsia Oriental. Les qualificacions que indiquen la consecució dels objectius de l'assignatura s'atorguen als alumnes que: hagin demostrat conèixer i comprendre els conceptes bàsics del pensament clàssic d'Àsia Oriental a partir de lectures de traduccions de textos primaris i de material docent explicatiu del camp del pensament clàssic d'Àsia Oriental; sàpiguen aplicar els seus coneixements i comprensió dels conceptes bàsics del pensament clàssic d'Àsia Oriental a casos concrets a partir de l'elaboració i defensa d'arguments i de la resolució de problemes a l'àmbit del pensament d'Àsia Oriental; tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants relacionades amb els conceptes bàsics del pensament clàssic d'Àsia Oriental per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social o ètica; puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions relacionades amb els conceptes bàsics del pensament clàssic d'Àsia Oriental a un públic tant especialitzat com no especialitzat; hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors en el camp del pensament d'Àsia Oriental amb un alt grau d'autonomia.
Resum: Learning objectives East Asian Studies general learning objectives The general objective is that the student acquires specific cultural and instrumental knowledge and skills helping him to solve problems related to intercultural contact situations. Specific objectives are acquiring basic knowledge of social, economic and political structures, as well as of East Asian customs, beliefs, ideologies and cultures, sustained by studied languages knowledge. The above-mentioned objectives are specified in a way that, at the end of East Asian Studies, students will be able to… Show that they have an interdisciplinary perspective for understanding East Asian aspects of society, economy, politics, history, culture, thought, art and literature, as well as a knowledge of their languages and a solid base of anthropology, economy, history, politics and sociology principles. Likewise, it will also be necessary knowledge of Information and Communication Technology not only for professional practices in different social, economic and political fields related to East Asia, but also for continuing traditional and avant-garde academic work. Use their knowledge in a professional and efficient way in their work related to East Asia either within language specific field, or economy, politics and society field, in order to meet current needs in everything related to East Asia, thus showing necessary competences by means of the elaboration and defence of arguments and problem solving within East Asian field. Collect and interpret relevant data regarding East Asian field and related fields, by means of interdisciplinary integration of these fields, in order to judge by thinking about relevant economy, politics, society and culture topics, with a scientific and/or ethical perspective. It also includes awareness of aspects related to gender and interculturality. Transmit and communicate information, ideas, problems and solutions, as well as defend proposals and justify results in East Asian Studies field to both a specialized and not specialized public, both in an oral and in a written way. 1 Classical East Asian Thought 2015 - 2016 Use their competences in order to continue specialising in East Asian Studies in a very independent way, as well as continue doing investigation applied to East Asian different economy, politics, society and culture fields. UAB general learning objectives Universitat Autònoma de Barcelona's general competencies, which will be developed when students finish East Asian Studies, will let them to… Develop critical thinking and reasoning and know how to communicate effectively both in the mother tongue and in other languages; Develop independent learning strategies; Respect the diversity and plurality of ideas, persons and situations; Generate innovative and competitive proposals for research and professional activities. Course's specific learning objectives At the end of the course, the students will show that… They know and understand modern and contemporary East Asian thought basic concepts by reading translated primary texts and explanatory teaching material; They use knowledge and understanding of modern and contemporary East Asian thought basic concepts by arguing; They can judge about the interpretation of modern and contemporary East Asian thought basic concepts and their use to solve social, economic and political problems by gathering and interpreting relevant data; They can communicate information, ideas, problems and solutions related to modern and contemporary East Asian thought basic concepts; They have acquired learning skills needed to continue studying in a very independent way within East Asian thought. Students who achieve the course objectives will show that… They know and understand East Asian modern thought basic concepts by reading translated primary texts and explanatory teaching material regarding East Asian modern thought; They know how to use their knowledge and understanding of East Asian modern thought basic concepts in particular situations basing on arguing and resolving problems in East Asian thought field; They can gather and interpret relevant data related to East Asian modern thought basic concepts and use them to judge by thinking about social or ethical important topics. They can communicate information, ideas, problems and solutions related to East Asian modern thought basic concepts to both a specialized and not specialized public; They have developed learning abilities which are necessary to continue studying in East Asian thought studies in a very independent way. Competencies Abide by a professional code of conduct. Know East Asian main literary, philosophic and artistic trends and movements. Know and understand classical, modern and contemporary thought of East Asia, Know, understand, describe and analyse the values, ideologies and beliefs of East Asia. Know, understand, describe, analyse and assess the history, thought and literature of East Asia. Develop independent learning strategies. Develop critical thinking and reasoning and know how to communicate effectively both in the mother tongue and in other languages. Generate innovative and competitive proposals for research and professional activities. Solve intercultural communication problems. Resolve conflict situations. Respect the diversity and plurality of ideas, persons and situations. Respect gender equality. 2 Classical East Asian Thought 2015 - 2016 Be flexible and able to adapt to new situations. Interpersonal skills. Work in teams within an international multilingual and multicultural context. Work in interdisciplinary and intercultural teams. Ensure the quality of one's own work. Learning results 1. Abide by a professional code of conduct. 2. Know East Asian main literary, philosophic and artistic trends and movements. 3. Know and understand classical, modern and contemporary thought of East Asia, 4. Know, understand, describe and analyse the values, ideologies and beliefs of East Asia. 5. Know, understand, describe, analyse and assess the history, thought and literature of East Asia. 6. Develop independent learning strategies. 7. Develop critical thinking and reasoning and know how to communicate effectively both in the mother tongue and in other languages. 8. Generate innovative and competitive proposals for research and professional activities. 9. Solve intercultural communication problems. 10. Resolve conflict situations. 11. Respect the diversity and plurality of ideas, persons and situations. 12. Respect gender equality. 13. Be flexible and able to adapt to new situations. 14. Interpersonal skills. 15. Work in teams within an international multilingual and multicultural context. 16. Work in interdisciplinary and intercultural teams. 17. Ensure the quality of one's own work.
Drets: Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial, la distribució, la comunicació pública de l'obra i la creació d'obres derivades, fins i tot amb finalitats comercials, sempre i quan es reconegui l'autoria de l'obra original. Creative Commons
Llengua: Català.
Titulació: Estudis de l'Àsia Oriental (xinès) [2500244]
Pla d'estudis: Estudis d'Àsia Oriental [842] ; Estudis de l'Àsia Oriental [823]Català
1 p, 84.2 KB

Anglès
5 p, 81.0 KB

Castellà
1 p, 72.5 KB

El registre apareix a les col·leccions:
Materials de curs > Programes de curs (Guies docents)

 Registre creat el 2015-07-22, darrera modificació el 2017-10-15   Favorit i Compartir