D10.4.1 Implementation of Iuriservice at the Spanish Judicial School - Casanovas, Pompeu (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Dret i Tecnologia) ; Poblet, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Dret i Tecnologia) ; Casellas, Núria (Casellas Caralt) (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Dret i Tecnologia) ; Vallbé Joan-Josep (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Dret i Tecnologia) ; Blázquez, Mercedes (ISOCO) ; Contreras, Jesús (ISOCO) ; Benjamins, Richard (ISOCO) ; López-Cobo, José-Manuel (ISOCO) ; Huang, Zhisheng, col. ; Völker, Johanna, col. ; Mladenic, Dunja, col. ; Bösser, Tom, col. ; SEKT (Projecte)
 
Generat automàticament senzill,compost, autor, i altres paraules clau.