Domingo i Valls, Andreu; Gil-Alonso, Fernando. «La població de nacionalitat estrangera a les comarques catalanes». A: L'estat de la immigració a Catalunya. Anuari 2007. 2008, p. 65-135. 71 pag. Barcelona: Fundació Jaume Bofill. <https://ddd.uab.cat/record/170055> [Consulta: 19 setembre 2020].