Laboratori integrat II [100979]
Martínez Alonso, Maria Ramos
Corrales Pinart, Isabel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia)
Martí Clúa, Joaquim
Guàrdia Valle, Laia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia)
Hernandez Viedma, Gonzalo
Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències

Títol variant: Laboratory II
Títol variant: Laboratorio integrado II
Data: 2017-18
Resum: Es tracta d'una assignatura obligatòria, nuclear del grau de Microbiologia, que introdueix als estudiants, conjuntament amb l'assignatura Laboratori Integrat I, en l'experimentació en un laboratori de Biologia. És per tant, una assignatura de pràctiques en la que es relaciona contínuament els conceptes científico-tècnics amb els pràctics. La destresa i els coneixements adquirits capacita a l'estudiant per cursar la resta d'assignatures pràctiques que conformen en grau de Microbiologia. Objectius de l'assignatura: Identificar al microscopi diversos teixits vegetals i els seus components cel·lulars i extracel·lulars. Saber aplicar tècniques bàsiques histològiques per a la diagnosi microscòpica. Manipular i preparar diversos materials vegetals i solucions d'assaig per calcular el seu potencial hídric 1 Manipular i preparar diversos materials vegetals i solucions d'assaig per calcular el seu potencial hídric Analitzar els diferents estats osmòtics de la cèl·lula respecte al seu entorn i determinar l'equilibri osmòtic Estudiar la importància de la llum en la reacció fotosintètica i veure com podem intervenir-hi artificialment Quantificar l'activitat d'una fitohormona i d'un enzim mitjançant un bioassaig Reconèixer les estructures fonamentals dels grups vegetals i la seva funció Desenvolupar la capacitat de descriure aquestes estructures fent servir un llenguatge científic Autoaprenentatge: sintetitzar els coneixements adquirits amb la compilació en equip d'una col·lecció de plantes Reconèixer les espècies de plantes clau per la seva importància: representants de grups evolutius, components del paisatge o per el seu valor econòmic Reconèixer la morfologia de Drosophila i conèixer el cicle vital i la citogenètica d'aquest organisme per tal de manipular-lo a nivell genètic. Experimentar els conceptes de genètica mendeliana (principis de la segregació, gens i al·lels, relació de dominància, tipus d'herència, conceptes de genotip i fenotip, recombinació) en l'elaboració d'un mapa genètic de tres marcadors, utilitzant Drosophila com a model. Emprar diferents tècniques citogenètiques de preparació i observació de cromosomes. Identificar cariotips normals i cariotips mutants, i aprendre a relacionar-los amb un fenotip determinat. Aplicar eines informàtiques de simulació per observar la dinàmica de la variació genètica en les poblacions. Utilitzar tècniques bàsiques d' extracció, manipulació i anàlisis d' àcids nucleics.
Resum: This is a compulsory, nuclear course of the degree of Microbiology, which introduces students, together with the course Integrated Laboratory I, in the experimentation in a Biology laboratory. It is therefore a course of lab work in which the scientific-technical concepts with the practices are continually related. The skills and knowledge acquired enable the student to attend the rest of practical courses that make up the degree in Microbiology. Objectives of the subject: Identify to the microscope various plant tissues and their cellular and extracellular components. Know how to apply basic histological techniques for microscopic diagnosis. Manipulate and prepare various plant materials and test solutions to calculate their water potential 1 Manipulate and prepare various plant materials and test solutions to calculate their water potential Analyze the different osmotic states of the cell with respect to its environment and determine the osmotic balance Study the importance of light in the photosynthetic reaction and see how we can intervene artificially Quantify the activity of a phytohormone and an enzyme by means of a bioassay Recognize the fundamental structures of the plant groups and their function Develop the ability to describe these structures using a scientific language Self-learning: synthesize the knowledge acquired with the team compilation of a collection of plants Recognize the key species of plants because of their importance: representatives of evolutionary groups, landscape components or their economic value Recognize the morphology of Drosophila and learn about the life cycle and the cytogenetics of this organism in order to manipulate it at the genetic level. Experimenting the concepts of Mendelian genetics (principles of segregation, genes and alleles, relationship of dominance, type of inheritance, concepts of genotype and phenotype, recombination) in the development of a genetic map of three markers, using Drosophila As a model. Use different cytogenetic techniques for the preparation and observation of chromosomes. Identify normal karyotypes and mutant kariotypes, and learn how to relate them to a certain phenotype. Apply computer simulation tools to observe the dynamics of genetic variation in populations. Use basic techniques for extraction, manipulation and analysis of nucleic acids.
Resum: Se trata de una asignatura obligatoria, nuclear del grado de Microbiología, que introduce a los estudiantes, conjuntamente con la asignatura Laboratorio Integrado II, en la experimentación en un laboratorio de Biología. Es por tanto, una asignatura de prácticas en la que se relaciona continuamente los conceptos científico-técnicos con los prácticos. La destreza y los conocimientos adquiridos capacita al estudiante para cursar el resto de asignaturas prácticas que conforman el grado de Microbiología. Objetivos de la asignatura: Identificar al microscopio diversos tejidos vegetales y sus componentes celulares y extracelulares. Saber aplicar técnicas básicas histológicas para la diagnosis microscópica. 1 Saber aplicar técnicas básicas histológicas para la diagnosis microscópica. Manipular y preparar diversos materiales vegetales y soluciones de ensayo para calcular su potencial hídrico Analizar los diferentes estados osmóticos de la célula respecto a su entorno y determinar el equilibrio osmótico Estudiar la importancia de la luz en la reacción fotosintética y ver cómo podemos intervenir artificialmente Cuantificar la actividad de una fitohormona y de una enzima mediante un bioensayo Reconocer las estructuras fundamentales de los grupos vegetales y su función Desarrollar la capacidad de describir estas estructuras utilizando un lenguaje científico Autoaprendizaje: sintetizar los conocimientos adquiridos con la compilación en equipo de una colección de plantas Reconocer las especies de plantas clave por su importancia: representantes de grupos evolutivos, componentes del paisaje o por su valor económico Reconocer la morfología de Drosophila y conocer el ciclo vital y la citogenética de este organismo con el fin de manipular a nivel genético. Experimentar los conceptos de genética mendeliana (principios de la segregación, genes y alelos, relación de dominancia, tipo de herencia, conceptos de genotipo y fenotipo, recombinación) en la elaboración de un mapa genético de tres marcadores, utilizando Drosophila comomodelo. Utilizar diferentes técnicas citogenéticas de preparacióny observación de cromosomas. Identificar cariotipos normales y cariotipos mutantes, y aprender a relacionarlos con un fenotipo determinado. Aplicar herramientas informáticas de simulación para observar la dinámica de la variación genética en las poblaciones. Utilizar técnicas básicas de extracción, manipulación y análisis de ácidos nucleicos.
Drets: Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial, la distribució, la comunicació pública de l'obra i la creació d'obres derivades, fins i tot amb finalitats comercials, sempre i quan es reconegui l'autoria de l'obra original. Creative Commons
Llengua: Català.
Titulació: Microbiologia [2500502]
Pla d'estudis: Grau en Microbiologia [816]Català
6 p, 88.4 KB

Anglès
6 p, 86.8 KB

Castellà
6 p, 87.5 KB

El registre apareix a les col·leccions:
Materials acadèmics > Guies docents

 Registre creat el 2017-07-14, darrera modificació el 2018-12-22   Favorit i Compartir