@manual{ddd.uab.cat:192055,
    title = {Producció Animal Integrada II},
   author = {Milán Sendra, María José and Barroeta Lajusticia, Ana
        Cristina and Casals Costa, Ramón and Ferret Quesada, Alfred and
        Gasa Gasó, Josep and Graupera García, Antoni and Bartolomé
        Filella, Jordi and Pares Casanova, Ricard},
    year = {2018-19},
   series = {Grau en Veterinària},
  abstract = {Els objectius de Producció Animal Integrada II són els de:
        Donar a conèixer quins són els factors productius que més
        afecten la producció i la qualitat de la carn dels animals
        d'abastament Donar a conèixer els factors claus de
        l'organització i funcionament de l'empresa agropecuària Els
        objectius formatius de Producció Animal Integrada II són:
        Conèixer els factors claus que marquen, ara i en el futur, la
        producció de carn Conèixer el sector de la producció de carn,
        així com la seva localització Conèixer els factors productius
        que afecten la producció i la qualitat de la carn obtinguda dels
        animals d'abastament Conèixer les característiques i el
        funcionament de la unitat econòmica de producció Quantificar
        els costos i els indicadors de rendibilitat econòmica a
        l'empresa i valorar el impacte de les 1 Quantificar els costos i
        els indicadors de rendibilitat econòmica a l'empresa i valorar
        el impacte de les decisions productives i organitzatives en els
        resultats econòmics de la empresa Analitzar l'activitat
        empresarial en relació a la estratègia, la gestió financera i
        de inversions i el procés de producció i de aprovisionament},
     url = {https://ddd.uab.cat/record/192055},
}