Orientació i inserció sociolaboral [101668]
Jariot García, Mercè
Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació

Título variante: Orientation and Socio-labour Integration
Título variante: Orientación e inserción sociolaboral
Fecha: 2018-19
Resumen: L'orientació i l'assessorament és una funció pròpia dels professionals de l'educació social i una eina educativa fonamental (encara més en moments de crisis com l'actual) per potenciar i ajudar, des d'una òptica d'empoderament, a les persones aturades en general, a aquelles amb especials dificultats (joves, dones, majors de 45 anys, immigrants) i als col·lectius en risc d'exclusió social, a construir i/o reorientar els seus projectes professionals per afavorir un procés reeixit d'inserció laboral i desenvolupament educatiu, social i laboral. Aquesta assignatura, que forma part de la menció d'Educació d'Adults, pretén proporcionar un enquadrament teòric suficient de les polítiques d'ocupació i metodologies en matèria inserció sociolaboral per a fonamentar la intervenció en orientació per a la inserció sociolaboral, tanmateix oferir un conjunt d'eines per a poder analitzar, desenvolupar i/o dissenyar accions d'orientació amb col·lectius i en contextos socioeducatius diversos, partint d'una anàlisi crítica de la realitat sociolaboral. De manera més concreta, els objectius de l'assignatura són: Analitzar els fonaments teòrics que sustenten els principals programes, estratègies i recursos de l'orientació per a la inserció sociolaboral. Proporcionar eines per tal que l'estudiant conegui el mercat laboral i els elements que interaccionen en ell i que pugui desenvolupar la capacitat d'orientar laboralment a les persones per tal que aconsegueixin el seu objectiu professional. Conèixer i analitzar programes i estratègies d'acompanyament a la inserció. Capacitar als estudiants per a la intervenció en els processos que faciliten la inserció laboral de les persones que tenen dificultats d'accés al mercat de treball, que promoguin la progressiva participació i autonomia de les persones en la gestió del seu procés de desenvolupament professional en qualsevol etapa de la seva vida. L'orientació per a la inserció sociolaboral, esdevé un complement de formació fonamental pels 1 L'orientació per a la inserció sociolaboral, esdevé un complement de formació fonamental pels educadors socials ja que permet introduir els conceptes bàsics que caracteritzen els processos d'orientació i desenvolupament professional, proporcionant els coneixements i estratègies necessàries per l'establiment de les mesures oportunes pel desenvolupament de la carrera professional, tenint en compte les característiques i necessitats individuals i el context que envolta a la persona.
Resumen: Guidance, support and counseling are social education functions and a fundamental educational tool to enhance and help from the empowerment perspective to the unemployed persons (young people, women, over 45, immigrants) and groups with social exclusion risk, to build and / or redirect their professional projects to promote a successful process of employment and educational development, social and labor. This subject, which is part of the mention of Adult Education, aims to provide a sufficient theoretical framework of employment policies and methodologies for social and professional integration to support the intervention, and the same time aims to provide a set of tools to analyze, develop and / or design guidance activities with groups and in different socio-educational contexts, from a critical analysis of the social and labor reality. More specifically, the objectives of the subject are: Analyze the theoretical frameworks that support programs, strategies and resources for social and professional integration. Provide tools for the student learn about the labor market and the elements that interact in it and can develop the ability to guide people to achieve their career goal. Understand and analyze programs and strategies to labor integration. Empower students for intervention in processes that facilitate the employment of people who have difficulties in accessing to the labor market, to promote the progressive involvement and autonomy in the management of their professional development process at any stage of their life. Guidance and vocational integration is fundamental for social educators since it allows introducing the basic concepts that characterize the processes of guidance and professional development, providing the skills and strategies necessary for the establishment of appropriate measures for the development of the professional career, taking into account the characteristics, individual needs and the context.
Resumen: La orientación, el acompañamiento y el asesoramiento son funciones propias de los profesionales de la educación social y unas herramientas educativas fundamentales (aún más en momentos de crisis como el actual) para potenciar y ayudar, desde una óptica de empoderamiento, a las personas desempleadas en general, a aquellas con especiales dificultades (jóvenes, mujeres, mayores de 45 años, inmigrantes) y los colectivos en riesgo de exclusión social, a construir y / o reorientar sus proyectos profesionales para favorecer un proceso exitoso de inserción laboral y desarrollo educativo, social y laboral. Esta asignatura, que forma parte de la mención de Educación de Adultos, pretende proporcionar un encuadre teórico suficiente de las políticas de empleo y las metodologías en materia inserción sociolaboral para fundamentar la intervención, al mismo tiempo pretende ofrecer un conjunto de herramientas para poder analizar, desarrollar y / o diseñar acciones de orientación con colectivos y en contextos socioeducativos diversos, partiendo de un análisis crítico de la realidad sociolaboral. De manera más concreta, los objetivos de la asignatura son: Analizar los fundamentos teóricos que sustentan los principales programas, estrategias y recursos de la orientación para la inserción sociolaboral. Proporcionar herramientas para que el estudiante conozca el mercado laboral y los elementos que interaccionan en él y que pueda desarrollar la capacidad de orientar laboralmente a las personas para que consigan su objetivo profesional. Conocer y analizar programas y estrategias de acompañamiento a la inserción. Capacitar a los estudiantes para la intervención en los procesos que facilitan la inserción laboral de las personas que tienen dificultades de acceso al mercado de trabajo, que promuevan la progresiva participación y autonomía de éstas en la gestión de su proceso de desarrollo profesional en cualquier etapa de su vida. La orientación para la inserción sociolaboral, se convierte en un complemento de formación fundamental para 1 La orientación para la inserción sociolaboral, se convierte en un complemento de formación fundamental para los educadores sociales ya que permite introducir los conceptos básicos que caracterizan los procesos de orientación y desarrollo profesional, proporcionando los conocimientos y estrategias necesarias para el establecimiento de las medidas oportunas para el desarrollo de la carrera profesional, teniendo en cuenta las características y necesidades individuales y el contexto que rodea a la persona.
Derechos: Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial, la distribució, la comunicació pública de l'obra i la creació d'obres derivades, fins i tot amb finalitats comercials, sempre i quan es reconegui l'autoria de l'obra original. Creative Commons
Lengua: Català.
Titulación: Educació Social [2500260]
Plan de estudios: Grau en Educació Social [827]Català
7 p, 93.4 KB

Anglès
7 p, 89.5 KB

Castellà
7 p, 90.8 KB

El registro aparece en las colecciones:
Materiales académicos > Guías docentes

 Registro creado el 2018-07-06, última modificación el 2018-10-20   Favorit i Compartir