Laboratori integrat III [101945]
Santos Maroño, Mauro
Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències

Títol variant: Laboratory III
Títol variant: Laboratorio integrado III
Data: 2018-19
Resum: El Laboratori Integrat III és la tercera assignatura d'un conjunt de 6 que es distribueixen al llarg de 6 semestres dels tres primers cursos del Grau de Genètica. Aquestes assignatures pretenen donar una base sòlida del procediments experimentals, tècniques i destreses de la Genètica i ciències afins. Les pràctiques ajuden a reforçar els conceptes teòrics adquirits a les classes de teoria, i permeten entendre cabalment el diàleg essencial entre teoria i experimentació que han donat lloc al cos de coneixements que constitueix la ciència de la Genètica. El Laboratori Integrat III té como objectius formatius l'adquisició de competències experimentals en 4 mòduls específics de continguts: Biologia Mol·lecular d'Eucariotes Biologia Mol·lecular de Procariotes Citogenètica Documentació Científica Objectius Biologia Mol·lecular d'Eucariotes Utilitzar i conèixer les tècniques bàsiques d'extracció, manipulació i amplificació d'àcids nucleics. Saber utilitzar tècniques de detecció de diferents tipus de seqüències dins del genoma. Aplicar els coneixements adquirits al disseny d'un experiment en el camp de la Genètica. Saber identificar les tècniques experimentals adequades per al desenvolupament d'un projecte de recerca. 1 Objectius Biologia Mol·lecular de Procariotes El mòdul de Biologia Molecular de Procariotes dóna els conceptes bàsics dela genètica de organismes procariotes essent els seus objectius concrets els que es descriuen en els següents punts: Saber utilitzar les diferents tècniques d'incorporació de DNA exogen en procariotes Conèixer sistemes que permetin la obtenció de noves soques bacterianes mitjançant processos de mutagènesis a l'atzar o mutagènesis dirigida. Saber utilitzar eines que permetin l'estudi de l'expressió gènica en procariotes. Objectius Citogenètica Aprenentatge dels protocols de preparació d'extensions cromosòmiques mitjançant assecament a l'aire. Aprenentatge de tècniques d'identificació cromosòmica. Comprovar els efectes de les radiacions ionitzants sobre el cariotip. Objectius Documentació Científica El mòdul té com a objectiu general proporcionar una base teòrica i pràctica de coneixements que permetin a l'alumne adquirir competències informacionals bàsiques relatives tant a cerca i recuperació d'informació, com a la resolució de necessitats informatives pròpies de l'activitat científica. Objectius específics: · Conèixer les tipologies de fonts d'informació bibliogràfiques. · Aprendre a resoldre necessitats informatives de l'àmbit de la genètica i les ciències afins mitjançant l'ús dels recursos bibliogràfics més adients. · Saber plantejar estratègies de cerca i recuperació d'informació bibliogràfica en fonts electròniques. · Adquirir criteris per a la valoració de la fiabilitat de les fonts bibliogràfiques.
Resum: The Integrated Laboratory III is the third course in a set of 6 which are distributed along 6 semesters of the first three courses of the degree of genetics. These subjects aim to give a solid foundation of experimental procedures, techniques and skills of genetics and related sciences. The practical work help to reinforce the theoretical concepts acquired in the theory, and allow us to understand the essential dialogue between theory and experimentation that have given rise to the body of knowledge that constitutes the science of genetics. The Integrated Laboratory III has as objectives the acquisition of experimental skills in 4 specific modules of content: Molecular Biology of Eukaryotes Molecular Biology of Prokaryotes Cytogenetics Scientific Documentation Objectives Molecular Biology of Eukaryotes: Understand and use the basic nucleic acids' extraction, manipulation and amplification techniques. Understand how to use different detection techniques of DNA sequences. Apply the acquired knowledge to design an experiment in the field of Genetics. Learn how to decide the appropriate experimental techniques to develop a research project. 1 Objectives Molecular Biology of Prokaryotes: The module of Molecular Biology of Prokaryotes gives the basics prokaryotes genetics. Their specific objectives are as follows: Know how to use the various techniques of incorporation of exogenous DNA in prokaryotes. Learn about systems that allow for the obtaining of new bacterial strains by mutagenesis processes in random or targeted mutagenesis. Know how to use tools that allow the study of gene expression in prokaryotes. Objectives of Cytogenetics: Learning of the protocols for chromosomal preparations. Learning techniques for chromosome identification. Check the effects of ionizing radiation on the karyotype. Objectives of Scientific Documentation: The general objective is to provide a theoretical and practical base of knowledge that will enable the student to acquire basic information skills related to the search and information retrieval, as well as the resolution of information needs intrinsic to the scientific activity. Specific objectives: Know the types of sources of bibliographic information. Learn how to solve information needs in the field of genetics and related using the most appropriate bibliographical resources. Know strategies to search and retrieve bibliographic information in electronic format. Gain criteria to question the reliability of the bibliographical sources.
Resum: El laboratorio integrado III es el tercer curso en una serie de 6 que se distribuyen a lo largo de 6 semestres de los tres primeros cursos del grado de genética. Estos temas pretenden dar una base sólida de procedimientos experimentales, técnicas y habilidades de la genética y otras ciencias afines. La ayuda práctica para reforzar los conceptos teóricos adquiridos en la teoría y nos permite comprender cabalment el diálogo indispensable entre la teoría y experimentación que han dado lugar al cuerpo de conocimientos que constituye la ciencia de la genética. El laboratorio integrado III tiene como objetivos la adquisición de habilidades experimentales en 4 módulos específicos de contenido: Biología molecular de eucariotes Biología molecular de procariotas Citogenética Documentación científica Objetivos Biología Molecular de Eucariotas: Utilizar y conocer las técnicas básicas de extracción, manipulación y amplificación de ácidos nucleicos. Saber utilizar técnicas de detección de diferentes tipos de secuencias dentro del genoma. Aplicar los conocimientos adquiridos al diseño de un experimento en el campo de la Genética. Saber identificar las técnicas experimentales adecuadas para el desarrollo de un proyecto de 1 Saber identificar las técnicas experimentales adecuadas para el desarrollo de un proyecto de investigación. Objetivos Biología Molecular de Procariotas: Saber cómo utilizar las diferentes técnicas de incorporación de ADN exógeno en procariotas. Aprender sobre sistemas que permiten la obtención de nuevas cepas bacterianas por procesos de mutagénesis procesos dirigida o al azar. Saber utilizar las herramientas que permiten el estudio dela expresión génica en procariotas. Objetivos de Citogenética: Aprendizaje de los protocolos para la preparación de extensiones cromosómicas por sequedad en el aire. Aprendizaje de técnicas para la identificación de cromosomas. Determinar los efectos de las radiaciones ionizantes en el cariotipo. Objetivos de Documentación Científica: El objetivo general es proporcionar una base teórica y práctica de los conocimientos que le permitan al estudiante adquirir competencias relacionadas tanto con la búsqueda y recuperación de información, como con la resolución de necesidades de información derivadas de la actividad científica. Objetivos específicos: Conocer los tipos de fuentes de información bibliográfica. Aprender a resolver las necesidades de información en el campo de la genética y ciencias afines, mediante el uso de los recursos bibliográficos más adecuados. Adquirir estrategias de búsqueda y de recuperación de información bibliográfica en fuentes electrónicas. Adquirir criterios para la evaluación de la fiabilidad de las fuentes bibliográficas.
Drets: Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial, la distribució, la comunicació pública de l'obra i la creació d'obres derivades, fins i tot amb finalitats comercials, sempre i quan es reconegui l'autoria de l'obra original. Creative Commons
Llengua: Català
Titulació: Genètica [2500890]
Pla d'estudis: Grau en Genètica [833]Català
8 p, 101.7 KB

Anglès
7 p, 91.2 KB

Castellà
8 p, 95.4 KB

El registre apareix a les col·leccions:
Materials acadèmics > Guies docents

 Registre creat el 2018-07-13, darrera modificació el 2021-06-19   Favorit i Compartir