Laboratori integrat 2 [100927]
Gunsé Forcadell, Benito
Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències

Títol variant: Integrated Laboratory Class 2
Títol variant: Laboratorio integrado 2
Data: 2018-19
Resum: El Laboratori Integrat 2 és la segona assignatura d'un conjunt de 6 que es distribueixen a llarg del 6 semestres corresponents als tres primers cursos del Grau en Biotecnologia. Els objectius formatius d'aquestes assignatures es centren en l'adquisició de competències en el marc de la formació pràctica de l'alumne. El Laboratori Integrat 2 té com objectius formatius l'adquisició de competències pràctiques en 4 continguts específics: - Química Orgànica. - Genètica. - Biologia Animal i Vegetal. - Fisiologia Vegetal. Els objectius específics de cadascuna de les parts de que consta l'assignatura són els següents: Química orgànica: Amb les dues primeres pràctiques es pretén que l'alumne adquireixi tècniques com la manipulació d'un pHmetre i les valoracions. Amb les quatre pràctiques restants es pretén que els alumnes coneguin les tècniques bàsiques de treball en un laboratori de química orgànica, així com reflux, destil·lació, filtració, extracció i algunes tècniques per determinar la puresa dels productes obtinguts (punts de fusió i ebullició, cromatografia en capa prima). S'aprendrà també a buscar informació en llibres com el Handbook of Chemistry i l'Index Merck. 1 Durant la realització de les pràctiques el alumnes hauran d'aplicar els coneixements assimilats a l'assignatura de química orgànica relacionats amb la reactivitat de les molècules orgàniques. Genètica: Reconèixer la morfologia de Drosophila i conèixer el cicle vital i la citogenètica d'aquest organisme per tal de manipular-lo a nivell genètic . Experimentar els conceptes de genètica mendeliana (principis de la segregació, gens i al·lels, relació de dominància, tipus d'herència, conceptes de genotip i fenotip, recombinació) en l'elaboració d'un mapa genètic de tres marcadors, utilitzant Drosophila com a model. Emprar diferents tècniques citogenètiques de preparació i observació de cromosomes. Identificar cariotips normals i cariotips mutants, i aprendre a relacionar-los amb un fenotip determinat. Aplicar eines informàtiques per l' estimació i interpretació de la variació genètica de grups sanguinis en les poblacions humanes. Biologia Animal i Vegetal: Utilització correcta del material òptic per la observació de fauna i flora (lupa binocular, microscopi). Reconèixer les característiques anatòmiques i morfològiques dels diferents grups animals. Identificar i situar taxonòmicament les espècies d'animals observades. Aprendre a reconèixer fongs, algues, cianobacteris, eucariotes fotosintètics aquàtics i plantes superiors significatius en el món de la biotecnologia a través de les seves característiques morfològiques. Fisiologia Vegetal: Descriure les bases moleculars, cel·lulars i fisiològiques de la organització, funcionament i integració dels organismes vius en el marc de llur aplicació als processos biotecnològics.
Resum: The Integrated Laboratory 2 is the second subject of a group of 6 that are distributed over the 6 semesters corresponding to the first three years of the Degree in Biotechnology. The training objectives of these subjects focus on the acquisition of competences within the framework of the practical training of the student. The Integrated Laboratory 2 has as its training objectives the acquisition of practical skills in 4 specific contents: - Organic Chemistry. - Genetics. - Animal and Plant Biology. - Plant Physiology. The specific objectives of each of the parts of the subject are the following: Organic Chemistry: With the first two practices, the student is expected to acquire techniques such as the manipulation of an pH meter and the assessments. With the remaining four practices it is intended that students know the basic techniques of work in an organic chemistry laboratory, as well as reflux, distillation, filtration, extraction and some techniques to determine the purity of the obtained products (melting and boiling points , Chromatography in thin layer). You will also learn to search for information in books such as the Handbook of Chemistry and the Merck Index. During the realization of the practices the students will have to apply the knowledge assimilated to the subject 1 During the realization of the practices the students will have to apply the knowledge assimilated to the subject of organic chemistry related to the reactivity of the organic molecules. Genetics: Recognize the morphology of Drosophila and learn about the life cycle and cytogenetics of this organism in order to manipulate it at the genetic level. Experimenting the concepts of Mendelian genetics (principles of segregation, genes and alleles, relationship of dominance, type of inheritance, concepts of genotype and phenotype, recombination) in the development of a genetic map of three markers, using Drosophila As a model. Use different cytogenetic techniques for the preparation and observation of chromosomes. Identifynormal karyotypes and mutant kariotypes, and learn how to relate them to a certain phenotype. Apply computer tools for the estimation and interpretation of the genetic variation of blood groups in human populations. Animal and Plant Biology: Correct use of optical material for the observation of fauna and flora (binocular magnifying glass, microscope). Recognize the anatomical and morphological characteristics of the different animal groups. Identify and locate taxonomically the observed animal species. Learn to recognize fungi, algae, cyanobacteria, aquatic photosynthetic eukaryotes and significant plants in the world of biotechnology through its morphological characteristics. Plant Physiology: Describe the molecular, cellular and physiological bases of the organization, functioning and integration of living organisms within the framework of their application to biotechnological processes.
Resum: El Laboratorio Integrado 2 es la segunda asignatura de un conjunto de 6 que se distribuyen a lo largo del 6 semestres correspondientes a los tres primeros cursos del Grado en Biotecnología. Los objetivos formativos de estas asignaturas se centran en la adquisición de competencias en el marco de la formación práctica del alumno. El Laboratorio Integrado 2 tiene como objetivos formativos la adquisición de competencias prácticas en 4 contenidos específicos: - Química Orgánica. - Genética. - Biología Animal y Vegetal. - Fisiología Vegetal. Los objetivos específicos de cada una de las partes de que consta la asignatura son los siguientes: Química orgánica: Con las dos primeras prácticas se pretende que el alumno adquiera técnicas como la manipulación de un pHmetro y las valoraciones. Con las cuatro prácticas restantes se pretende que los alumnos conozcan las técnicas básicas de trabajo en un laboratorio de química orgánica, así como reflujo, destilación, filtración, extracción y algunas técnicas para determinar la pureza de los productos obtenidos (puntos de fusión y ebullición , cromatografía en capa fina). Se aprenderá también buscar información en libros como el Handbook of Chemistry y el Index Merck. Durante la realización de las prácticas los alumnos deberán aplicar los conocimientos asimilados a la 1 Durante la realización de las prácticas los alumnos deberán aplicar los conocimientos asimilados a la asignatura de química orgánica relacionados con la reactividad de las moléculas orgánicas. Genética: Reconocer la morfología de Drosophila y conocer el ciclo vital y la citogenética de este organismo con el fin de manipular a nivel genético. Experimentar los conceptos de genética mendeliana (principiosde la segregación, genes y alelos, relación de dominancia, tipo de herencia, conceptos de genotipo y fenotipo, recombinación) en la elaboración de un mapa genético de tres marcadores, utilizando Drosophila como modelo. Utilizar diferentes técnicas citogenéticas de preparación y observación de cromosomas. Identificar cariotipos normales y cariotipos mutantes, y aprender a relacionarlos con un fenotipo determinado. Aplicar herramientas informáticas para la estimación e interpretación de la variación genética de grupos sanguíneos en las poblaciones humanas. Biología Animal y Vegetal: Utilización correcta del material óptico para la observación de fauna y flora (lupa binocular, microscopio). Reconocer las características anatómicas y morfológicas de los diferentes grupos animales. Identificar y situar taxonómicamente las especies de animales observadas. Aprender a reconocer hongos, algas, cianobacterias, eucariotas fotosintéticos acuáticos y plantas superiores significativos en el mundo de la biotecnología a través de sus características morfológicas. Fisiología Vegetal: Describir las bases moleculares, celulares y fisiológicas de la organización, funcionamiento e integración de los organismos vivos en el marco de su aplicación a los procesos biotecnológicos.
Drets: Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial, la distribució, la comunicació pública de l'obra i la creació d'obres derivades, fins i tot amb finalitats comercials, sempre i quan es reconegui l'autoria de l'obra original. Creative Commons
Llengua: Català
Titulació: Biotecnologia [2500253]
Pla d'estudis: Grau en Biotecnologia [815]Català
5 p, 81.5 KB

Anglès
5 p, 82.4 KB

Castellà
5 p, 81.1 KB

El registre apareix a les col·leccions:
Materials acadèmics > Guies docents

 Registre creat el 2018-07-13, darrera modificació el 2020-10-31   Favorit i Compartir