Dret Ambiental [102835]
Pons Cánovas, Ferran
Audivert Arau, Rafael
Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències

Títol variant: Environmental Law
Títol variant: Derecho Ambiental
Data: 2018-19
Resum: L'objectiu de l'assignatura es que l'estudiant conegui i sàpiga interpretar el règim jurídic bàsic aplicable al medi ambient. Es tractarà especialment el Dret ambiental administratiu, que és una disciplina amb clars trets identificadors del dret públic, però que també té una incidència rellevant en el mon de l'empresa. Amb aquella finalitat, l'assignatura s'estructura en tres grans blocs temàtics. En el primer es tracta d'oferir una visió general de què s'entén actualment per Dret Ambiental, quines disciplines jurídiques conflueixen i de quina manera; és absolutament indispensable veure la rellevància del dret internacional del medi ambient així com del dret ambiental de la Unió Europea. També caldrà incidir en el dret dels ciutadans a disposar d'un medi ambient adequat pel desenvolupament de la persona i en el deure de conservar-lo i en l'obligació dels poders públics de vetllar per la utilització racional de tots els recursos naturals. Per això s'haurà de tractar el paper de l'Administració ambiental i el dels ciutadans en l'elaboració i execució del Dret Ambiental. En el segon bloc s'estudiaran diversos mecanismes transversals, que tenen per finalitat garantir la participació dels ciutadans en els afers ambientals, prevenir els perjudicis al medi ambient, afavorir els sistemes voluntaris de qualificació o gestió ambiental, o establir la responsabilitat dels causants de danys ambientals, com l'accés a la informació ambiental, la responsabilitat per danys al medi ambient, el control integrat de la contaminació, les avaluacions d'impacte ambiental, l'etiquetatge ecològic i les auditories ambientals. Per últim, el tercer bloc oferirà una visió general de quin es el règim jurídic aplicable a subsectors ambientals als quals habitualment s'atorga un tractament normatiu independent, tant pel que fa a la distribució competencial existent i grau de desenvolupament a nivell estatal, autonòmic i local, com a l'organització administrativa adoptada, a les normes actualment vigents, a la seva interpretació i al nivell d'aplicació que s'observa: la protecció dels espais naturals i de la biodiversitat, i protecció, gestió i ordenació del paisatge; el 1 s'observa: la protecció dels espais naturals i de la biodiversitat, i protecció, gestió i ordenació del paisatge; el litoral, la costa i el medi marí; les aigües continentals; els residus i els sòls contaminats i la contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica.
Resum: The objective of the subject is that the student knows how to interpret the basic legal regime applicable to the environment. The Administrative Environmental Law, which is a discipline with clear identifying features of public law, will be addressed, but which also has a significant impact on the business world. With that purpose, the subject is divided into three main thematic blocks. In the first one it is to offer a general vision of what is currently understood by Environmental Law, what legal disciplines come together and in what way; It is absolutely essential to see the relevance of international environmental law as well as the environmental law of the European Union. It will also have to affect the right of citizens to have an adequate environment for the development of the person and in the duty to preserve it and in the obligation of the public authorities to ensure the rational use of all natural resources. That is why the role of the environmental Administration and of the citizens in the elaboration and execution of the Environmental Law must be revealed. In the second block, some transversal mechanisms will be studied, which have the purpose of guaranteeing the participation of citizens in environmental affairs, preventing environmental damage, favoring voluntary qualification systems or environmental management, or establishing the responsibility of the causers of damage environmental, such as access to environmental information, responsibility for damage to the environment, integrated pollution control, environmental impact assessments, environmental labeling and environmental audits. Finally, the third block will provide a general overview of the legal regime applicable to environmental sub-sectors that are usually granted independent regulatory treatment, both in terms of the existing competency distribution and degree of development at the state, autonomic and local, as well as the administrative organization adopted, to the regulations currently in force, to its interpretation and to the level of application that is observed: the protection of natural spaces and biodiversity, and protection, management and planning of the landscape; the coast, the coast and the marine environment; continental waters; waste and 1 planning of the landscape; the coast, the coast and the marine environment; continental waters; waste and contaminated soils and atmospheric, acoustic and light pollution.
Resum: El objetivo de la asignatura es que el estudiante conozca y sepa interpretar el régimen jurídico básico aplicable al medio ambiente. Se tratará especialmente el Derecho ambiental administrativo, que es una disciplina con claros rasgos identificadores del derecho público, pero que también tiene una incidencia relevante en el mundo de la empresa. Con esa finalidad, la asignatura se estructura en tres grandes bloques temáticos. En el primero se trata de ofrecer una visión general de qué se entiende actualmente por Derecho Ambiental, qué disciplinas jurídicas confluyen y de qué manera; es absolutamente indispensable ver la relevancia del derecho internacional del medio ambiente así como del derecho ambiental de la Unión Europea. También habrá que incidir en el derecho de los ciudadanos a disponer de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona y en el deber de conservarlo y en la obligación de los poderes públicos de velar por la utilización racional de todos los recursos naturales. Para ello se deberá tratar el papel de la Administración ambiental y el de los ciudadanos en la elaboración y ejecución del Derecho Ambiental. En el segundo bloque se estudiarán diversos mecanismos transversales, que tienen por finalidad garantizar la participación de los ciudadanos en los asuntos ambientales, prevenir los perjuicios al medio ambiente, favorecer los sistemas voluntarios de calificación o gestión ambiental, o establecer la responsabilidad de los causantes de daños ambientales, como el acceso a la información ambiental, la responsabilidad por daños al medio ambiente, el control integrado de la contaminación, las evaluaciones de impacto ambiental, el etiquetado ecológico y las auditorías ambientales. Por último, el tercer bloque ofrecerá una visión general de cuál es el régimen jurídico aplicable a subsectores ambientales a los que habitualmente se otorga un tratamiento normativo independiente, tanto en relación a la distribución competencial existente y grado de desarrollo a nivel estatal, autonómico y local, como la organización administrativa adoptada, a las normas actualmente vigentes, a su interpretación y al nivel de aplicación que se observa: la protección de los espacios naturales y de la biodiversidad, y protección, gestión 1 aplicación que se observa: la protección de los espacios naturales y de la biodiversidad, y protección, gestión y ordenación del paisaje; el litoral, la costa y el medio marino; las aguas continentales; los residuos y los suelos contaminados y la contaminación atmosférica, acústica y lumínica.
Drets: Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial, la distribució, la comunicació pública de l'obra i la creació d'obres derivades, fins i tot amb finalitats comercials, sempre i quan es reconegui l'autoria de l'obra original. Creative Commons
Llengua: Català
Titulació: Ciències Ambientals [2501915]
Pla d'estudis: Grau en Ciències Ambientals [959]Català
6 p, 87.9 KB

Anglès
6 p, 86.9 KB

Castellà
6 p, 86.6 KB

El registre apareix a les col·leccions:
Materials acadèmics > Guies docents

 Registre creat el 2018-07-13, darrera modificació el 2021-06-19   Favorit i Compartir