Genètica quantitativa i millora [101960]
Piedrafita Arilla, Jesús
Amills Eras, Marcelo
Casellas Vidal, Joaquim
Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències

Títol variant: Quantitative Genetics and Breeding
Títol variant: Genética cuantitativa y mejora
Data: 2018-19
Resum: La Genètica Quantitativa tracta de l'anàlisi genètic de caràcters quantitatius o complexos, com són alguns dels involucrats en l'evolució de les espècies, els que determinen la majoria dels caràcters productius d'animals i plantes, i també la predisposició a malalties. La seva vessant més aplicativa ha estat, i continua sent, la selecció genètica, la qual es duu a terme amb la finalitat de millorar les produccions animals i vegetals. Per tal d'explicar un fenomen clarament observable, la semblança entre individus emparentats, la Genètica Quantitativa desenvolupa un model basat en conceptes previs de Genètica de Poblacions i que assumeix que els caràcters complexos estan determinats per un gran nombre de gens. Aplicant diversos principis estadístics, resulta possible estimar una sèrie de paràmetres genètics que ens informaran sobre fins a quin punt un caràcter és susceptible de ser seleccionat. Es tracta de continguts clàssics basats en treballs de Fisher, Wright, Lush i altres. En addició a la selecció que es realitza fonamentalment dintre de les poblacions, també s'utilitza àmpliament el creuament entre poblacions com a estratègia per millorar caràcters productius. Aquest curs cobreix els aspectes teòrics i aplicatius d'ambdues aproximacions metodològiques, i també les estructures que permeten que la millora sigui més eficient. Per una altra banda, durant els últims anys ha sorgit un gran interès pel que fa a la identificació del gens concrets que determinen els caràcters quantitatius o complexos. En l'actualitat disposem d'eines moleculars, bioinformàtiques i genètiques que permeten analitzar un nombre molt elevat de SNP marcadors de loci de caràcters quantitatius (QTL) dispersos pel genoma. Aquesta estratègia es coneix amb el nom de "Genome 1 wide association studies". El curs inclou tant la revisió d'aquest procediment així com d'altres relacionats amb la predicció genòmica. Els objectius formatius concrets són: Entendre un model explicatiu de la variabilitat dels caràcters complexos i familiaritzar-se amb diverses eines que s'empren per mesurar el grau de semblança entre individus emparentats. Desenvolupar mètodes d'avaluació dels candidats a la selecció i entendre els factors que condicionen la resposta a les distintes estratègies de selecció. Proporcionar coneixements sobre les implicacions dels diferents sistemes d'aparellament. Oferir una visió dels mètodes actuals de detecció de gens que afecten als caràcters complexos i la seva aplicació en el context de la millora genètica i la medicina. Presentar exemples de programes de millora genètica d'animals i plantes.
Resum: Quantitative genetics addresses the genetic analysis of quantitative or complex traits, such as some of the involved in the evolution of species, the ones determining most of the productive traits in plants and animals, and also the predisposition to diseases. Its most applicative side has been, and continues to be, the genetic selection, that is made to improve plant and animal production. There is a phenomenon clearly observable, the resemblance between relatives, for which Quantitative Genetics has developed a model based upon previous concepts of Population genetics. This model assumes that complex traits are determined by a large number of genes. By applying several statistical concepts it is possible to estimate a number of genetic parameters that will inform if the trait is susceptible to be selected. All this theory is based in classic papers from Fisher, Wright, Lush and others. In addition to selection that is done within populations, crossing among populations is a strategy widely used to improve production traits. This course covers both the theoretical and applicative aspects of both methodological approaches, and also the population structures that make the genetic improvement more efficient. On the other hand, in the last years there has been a growing interest regarding the identification of particular genes that determine quantitative or complex traits. Currently we have different molecular genetics tools that allow us to genotype a high number of SNP (single nucleotide polymorphism) loci that are markers for quantitative trait loci (QTL) dispersed across the genome. This strategy of identification is known as "Genome 1 quantitative trait loci (QTL) dispersed across the genome. This strategy of identification is known as "Genome wide association studies". This course covers the explanation of this strategy and another related strategy such as genomic prediction. The specific learning objectives are: To understand a model explaining the variability of complex traits and become familiar with different methodologies used to measurethe degree of resemblance between relatives. To develop evaluation methods of candidates to selection and to understand the factors determining selection response in different selection strategies. To know the implications of the different mating systems. To became familiar with the current methods for detecting genes affecting complex traits and their application in the context of medicine and genetic improvement. To know examples of improvement programs in animals and plants.
Resum: La Genética Cuantitativa trata el análisis genético de los caracteres cuantitativos o complejos, como son algunos involucrados en la evolución de las especies, los que determinan la mayoría de los caracteres productivos de animales y plantas, y también la predisposición a enfermedades. Su vertiente más aplicativa ha sido, y continua siendo, la selección genética, la cual se realiza con la finalidad de mejorar las producciones animales y vegetales. Con el fin de explicar un fenómeno claramente observable, el parecido o semejanza entre individuos emparentados, la Genética Cuantitativa desarrolla un modelo basado en conceptos previos de Genética de Poblaciones, el cual asume que los caracteres cuantitativos están determinados por un gran número de genes. Aplicando diversos principios estadísticos, resulta posible estimar una serie de parámetros genéticos que nos informan sobre hasta qué punto un carácter es susceptible de ser seleccionado. Se trata de contenidos clásicos basados en trabajos de Fisher, Wright, Lush y otros. En adición a la selección que se realiza fundamentalmente dentro de las poblaciones, también se utiliza ampliamente el cruzamiento entre poblaciones como estrategia para mejorar caracteres productivos. Este curso cubre los aspectos teóricos y aplicativos de las dos estrategias y también analiza las estructuras que permiten que la mejora sea más eficiente. 1 Por otra parte, durante los últimos años ha surgido un gran interés en la identificación de genes concretos que determinan los caracteres cuantitativos o complejos. En la actualidad disponemos de herramientas moleculares, bioinformáticas y genéticas que permiten analizar un alto número de SNP marcadores de loci de caracteres cuantitativos (QTL) dispersos en el genoma. Esta estrategia se conoce como "Genome wide association studies". El curso incluye tanto el estudio de la misma como otras estrategias relacionadas con la predicción genómica. Los objetivos formativos concretos son: Entender un modelo explicativo de la variabilidad de los caracteres complejos y familiarizarse con diversas herramientas que se utilizan para medir el grado de parecido entre individuos emparentados. Desarrollar métodos de evaluación de los candidatos a la selección y entender los factores que condicionan la respuesta a distintas estrategias de selección. Proporcionar conocimientos sobre las implicaciones de los diferentes sistemas de apareamiento. Ofrecer una visión de los métodos actuales de detección de genes que afectan a los caracteres complejos y su aplicación en el contexto de la mejora genética y la medicina. Presentar ejemplos de programas de mejora genética de animales y de plantas.
Drets: Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial, la distribució, la comunicació pública de l'obra i la creació d'obres derivades, fins i tot amb finalitats comercials, sempre i quan es reconegui l'autoria de l'obra original. Creative Commons
Llengua: Català
Titulació: Genètica [2500890]
Pla d'estudis: Grau en Genètica [833]Català
5 p, 86.3 KB

Anglès
5 p, 84.8 KB

Castellà
5 p, 85.8 KB

El registre apareix a les col·leccions:
Materials acadèmics > Guies docents

 Registre creat el 2018-07-13, darrera modificació el 2021-06-19   Favorit i Compartir