Mètodes Qualitatius per a la Recerca en Ciències Socials [42409]
Ariza Sole, Eduard
Anguelovski, Isabelle Michele Sophie
Villamayor Tomás, Sergio
Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències

Additional title: Qualitative Methods for Research in Social Sciences
Additional title: Métodos Cualitativos para la Investigación en Ciencias Sociales
Date: 2018-19
Abstract: Aquest mòdul desenvolupa les capacitats en el disseny de la recerca, guia als estudiants a través de la lògica del procés de recerca i els proporciona les eines analítiques, metodològiques, tecnològiques necessàries per dur a terme recerca qualitativa en les ciències socials. Durant el curs, anirem des de els aspectes conceptuals i epistemològics del disseny de la recerca (incloent les preguntes de recerca i la revisió de la literatura), el desenvolupament de mètodes de recerca, qüestions ètica, tècniques/habilitats en la recollida de dades, fins al processament de les dades i l'anàlisi, escriptura i presentació dels resultats de la recerca. Els estudiants explicaran els objectius de la seva recerca, dissenyaran un estudi qualitatiu, accediran a les dades existents, prepararan el treball de camp, seleccionaran les millors tècniques per obtenir les dades necessàries (entrevistes, observacions, observació participant, etnografia, registres visuals, materials biogràfics i autobiogràfics, textos de internet), prendran notes de camp detallades, reflexionaran i monitoritzaran la seva recerca, aprendran el software qualitatiu, duran a terme diferents tipus d'anàlisi de dades, i escriuran memos analítiques, informes, i articles. Al final del curs, els estudiants tindran la capacitat de fer un treball crític i d'avaluació de la recerca duta a terme per altres investigadors. La classe s'organitza i es condueix coma un seminari de recerca amb lectures setmanals, discussions, exercicis de camp, exercicis a classe, informes del treball de camp i presentacions dels estudiants. S'espera que els estudiants arribin a classe preparats havent llegit les lectures i fet les tasques, i participin activament en la discussió de classe. Objectiusde la formació del curs: 1. Formar els estudiants en el disseny sòlid de la recerca, en la construcció de bones preguntes de recerca i en la selecció de mètodes apropiats per a la recerca qualitativa 2. Formar els estudiants en l'adquisició del coneixement necessari per a la comprensió del significat de la 1 2. Formar els estudiants en l'adquisició del coneixement necessari per a la comprensió del significat de la recerca qualitativa, com es distingeix de la recerca quantitativa i com les dues aproximacions són complementàries per avançar en la producció de coneixement. 3. Ajudar als estudiants a desenvolupar un coneixement adequat dels principals mètodes de la recerca qualitativa i de la preparació del treball de camp, l'accés a la informació, i a la recollida i anàlisi de dades. 4. Introduir els estudiants a les implicacions metodològiques i ètiques relacionades amb els mètodes de recerca qualitativa. 5. Introduir els estudiants en l'ús de software i altres eines no digitals dissenyades per ajudar a seleccionar, organitzar, processar i analitzar informació qualitativa. 6. Ajudar els estudiants a aprendre a sintetitzar i escriure els resultats en forma de memos, informes i articles.
Abstract: This course develops core skills in research design, guides students through the logic of the research enterprise, and provides them with the analytical, methodological, technological tools necessary to conduct qualitative research in the social sciences. Throughout the course, we move from the conceptual and epistemological aspects of research design (including research question and literature review), the development of research methods, ethics, data collection techniques and skills, to data processing and analysis, and writing and presentation of research results. Students will be able to explain the purpose of their research, design a qualitative study, gain access to the data, prepare field work select the most appropriate sources of information (interviews, observations, participant observation, ethnography, visual records, biographical and autobiographical material, texts from the Internet), take detailed field notes, reflect on and monitor one's research, learn qualitative software (Nvivo), perform different types of data analysis using different techniques, and write analytical memos, reports, or articles. By the end of the course, students should also be able to critique and evaluate the research conducted by other researchers. The class will be organized and led as a research seminar with weekly readings, discussions, field exercises, in-class exercises, students reports on field exercises, end-of-semester project, and student presentations. Students are expected to come prepared to class with readings completed and assignments written and to participate actively in class discussion. Training objectives of the course: 1. To train students in sound research design, in asking good research questions, and select appropriate methods for qualitative research 2. To train students to gain the necessary knowledge to understand what it means to do research with qualitative data, how it differs from traditional quantitative research and how both sets of methods are complementary to assist in the advancement of knowledge. 3. To help students develop an adequate knowledge of the main methods of qualitative research and of preparing for field work, accessing data, collecting data, and analyzing data. 4. To introduce students to the methodological and ethical implications related to qualitative research 1 4. To introduce students to the methodological and ethical implications related to qualitative research methods. 5. To introduce students to software and other non digital tools designed to help sort, organize, process, and analyse qualitative data 6. To help students learn how to synthesize and write-up results into memos, reports, and articles. More specific objectives include: B06 (Basic) - Use acquired knowledge as a basis for originality in the application of ideas, often in a research context. B08 (Basic) - Integrate knowledge and use it to make judgements in complex situations, with incomplete information, while keeping in mind social and ethical responsibilities. B09 (Basic) - Communicate and justify conclusions clearly and unambiguously to both specialised and non-specialised audiences. B10 (Basic) - Continue the learning process, to a large extent autonomously E01 (Specific) - Apply knowledge of environmental and ecological economics to the analysis and interpretation of environmental problem areas. T01 (Transverse) - Apply specific methodologies, techniques and resources to conduct research and produce innovative results in the area of Environmental Studies. T03 (Transverse) - Communicate orally and in writing in English.
Abstract: Este módulo desarrolla las capacidades en el diseño de la investigación, guía a los estudiantes a través de la lógica del proceso de investigación y les proporciona herramientas analíticas, metodológicas y tecnológicas necesarias para llevar a cabo investigación cualitativa en ciencias sociales. Durante el curso, iremos desde los aspectos conceptuales y epistemológicos del diseño de investigación (incluyendo las preguntas de investigación y la revisión de la literatura), el desarrollo de métodos de investigación, cuestiones éticas, técnicas/habilidades en la recogida de datos, hasta el procesamiento de datos y el análisis, escritura y presentación de los resultados de la investigación. Los estudiantes explicarán los objetivos de su investigación, diseñarán un estudio cualitativo, accederán a los datos existentes, prepararán el trabajo de campo, seleccionarán las mejores técnicas para obtener los datos necesarios (entrevistas, observaciones, observación participante, etnografía, registros visuales, materiales biográficos y autobiográficos, textos de internet), tomarán notas de campo detalladas, reflexionarán y monitorizarán su investigación, aprenderán el funcionamiento del software cualitativo, llevarán a cabo distintos tipos de análisis de datos, y escribirán memos analíticas, informes y artículos. Al final del curso, los estudiantes tendrán la capacidad de hacer un trabajo crítico y de evaluación de la investigación realizada por otros investigadores. La clase se organiza y se conduce como un seminario de investigación con lecturas semanales, discusiones, ejercicios de campo, ejercicios de clase, informes del trabajo de campo ypresentaciones de los estudiantes. Se espera que los estudiantes lleguen a clase preparados habiendo leído las lecturas y hecho las tareas, y participen activamente en la discusión de clase. Objetivos de la formación del curso: 1. Formar a los estudiantes en el diseño sólido de la investigación, en la construcción de buenas 1 1. Formar a los estudiantes en el diseño sólido de la investigación, en la construcción de buenas preguntas de investigación y en la selección de métodos apropiados para la investigación cualitativa 2. Formar a los estudiantes en la adquisición del conocimiento necesario para la comprensión del significado de la investigación cualitativa, como se distingue de la investigación cuantitativa y como las dos aproximaciones son complementarias para avanzar en la producción del conocimiento. 3. Ayudar a los estudiantes a desarrollar un conocimiento adecuado de los principales métodos de la investigación cualitativa y de la preparación del trabajo de campo, el acceso a la información, y a la recogida y análisis de datos. 4. Introducir a los estudiantes en las implicaciones metodológicas y éticas relacionadas con los métodos de investigación cualitativa. 5. Introducir a los estudiantes en el uso del software y otras herramientas no digitales diseñadas para ayudar a seleccionar, organizar, procesar y analizar información cualitativa. 6. Ayudar a los estudiantes a aprender a sintetizar y escribir los resultados en forma de memos, informes y artículos.
Rights: Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial, la distribució, la comunicació pública de l'obra i la creació d'obres derivades, fins i tot amb finalitats comercials, sempre i quan es reconegui l'autoria de l'obra original. Creative Commons
Language: Català
Studies: Estudis Interdisciplinaris en Sostenibilitat Ambiental, Econòmica i Social [4313784]
Study plan: Màster Universitari en Estudis Interdisciplinaris en Sostenibilitat Ambiental, Econòmica i Social [1159]Català
11 p, 102.1 KB

Anglès
10 p, 101.2 KB

Castellà
10 p, 102.1 KB

The record appears in these collections:
Course materials > Study plans

 Record created 2018-07-20, last modified 2020-10-31   Favorit i Compartir