Pràctiques en Empreses [42952]
Benet Català, Jordi
Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències

Títol variant: Work Experience
Títol variant: Prácticas en Empresas
Data: 2018-19
Resum: L'objectiu d'aquest mòdul és que l'estudiant adquireixi competències relacionades amb l'exercici professional, promovent una actitud proactiva i emprenedora. Les Pràctiques en empreses es realitzen en el marc del mòdul "Pràctiques en empreses", que inclou empreses i institucions públiques. El mòdul té una càrrega docent de 9 ECTS i està pensat per a aquells estudiants que volen orientar el màster a una vessant professional. El mòdul comprèn un període de pràctiques en empreses públiques o privades, on l'estudiant té l'oportunitat de consolidar la seva formació, integrant els coneixements apresos, reflexionant sobre les competències professionals i desenvolupant les habilitats adquirides. En aquest sentit, l'objectiu principal d'aquesta estada és potenciar al màxim la interacció dels alumnes del màster amb l'entorn professional del màster. Per a la seva consecució es disposa de convenis de col·laboració amb diferents empreses i institucions públiques relacionades i de referència en l'àmbit del màster. Cada estudiant disposarà d'un tutor de pràctiques vinculat a l'empresa que supervisarà i valorarà el seu treball mitjançant un informe de progrés de les tasques que ha realitzat i a través de la valoració dels informes de seguiment que realitzarà l'estudiant. Els informs de seguiment en seran com mínim dos, un al mes d'iniciada l'activitat i l'altre al final de l'estada i tindran una extensió màxima de 300 paraules. Contindran informació relativa al cronograma de les tasques desenvolupades, els resultats principals i el pla de treball previst o desenvolupat. D'altra banda, la gestió acadèmica del mòdul la farà el coordinador del mòdul que s'encarregarà de les següents funcions: i) Assessorar als alumnes quin és el centre més indicat per realitzar les pràctiques en funció dels seus interessos i habilitats ii) Comprovar l'adequació del perfil del candidat a les necessitats de l'empresa on realitzarà les seves pràctiques iii) Distribuir els alumnes en els diferents centres intentant satisfer al màxim les seves preferències iv) Mantenir el contacte amb els centres col·laboradors per conèixer les seves necessitats i interessos més immediats v) Avaluar el grau de satisfacció de l'alumne una vegada finalitzat el període de pràctiques a través de la revisió del formulari " Full de satisfacció de l'alumne".
Resum: The objective of this module is that the student acquires competences related to the professional exercise, promoting a proactive and enterprising attitude. The Practices in Companies are carried out within the framework of the module "Practices in companies", which includes companies and public institutions. The module has a teaching load of 9 ECTS and is designed for those students who want to orientate the master's degree on the professional side. The module includes a period of internships in public or private companies, where the student has the opportunity to consolidate their training, integrating learned knowledge, reflecting on professional skills and developing the skills acquired. In this sense, the main objective of this stage is to maximize the interaction of the students of the master's degree with the professional environment of the master's degree. To achieve this, there are collaboration agreements with different companies and public institutions that are related and of reference in the field of the master's degree. Each student will have a practical tutor linked to the company that will supervise and evaluate their work by means of a progress report of the tasks that he has done and through the evaluation of the monitoring reports that the student will do. Regarding the monitoring reports, at least two will be one after one month of activity started and the other at the end of the stay and will have a maximum length of 300 words. They must contain information related to the schedule of the tasks carried out, the main results and the work plan foreseen in the first one and developed in the second. In any case the academic management of the module will be done by the module coordinator who will be responsible for the following functions: i) To advise students what is the center most indicated to carry out the practices according to their interests and abilities ii) To check the suitability of the profile of the candidate to the needs of the company where he will perform the seven practices iii) To distribute the students in the different centers trying to satisfy their preferences to the maximum iv) To keep in contact with the collaborating centers to know their needs and immediate interests v) To evaluate the degree of satisfaction of the student once the period of practices has been completed through the revision of the "Student satisfaction sheet" form.
Resum: El objetivo de este módulo es que el estudiante adquiera competencias relacionadas con el ejercicio profesional, promoviendo una actitud proactiva y emprendedora. Las prácticas en empresas se realizan en el marco del módulo " Prácticas en empresas", que incluye empresas y instituciones públicas. El módulo tiene una carga docente de 9 ECTS y está pensado para aquellos estudiantes que desean orientar el máster a un perfil profesional. El módulo comprende un período de prácticas en empresas públicas o privadas, donde el estudiante tiene la oportunidad de consolidar la su formación, integrando los conocimientos adquiridos, reflexionando sobre las competencias profesionales y desarrollando las habilidades adquiridas. En este sentido, el objetivo principal de esta estancia es potenciar al máximo la interacción de los alumnos del máster con el entorno profesional del máster. Para su consecución se dispone de convenios de colaboración con diferentes empresas e instituciones públicas relacionadas y de referencia en el ámbito del máster. Cada estudiante dispondrá de un tutor de prácticas vinculado a la empresa que supervisará y valorará su trabajo mediante un informe de progreso de les tareas que ha realizado y a través de la valoración de los informes de seguimiento que realizará el estudiante. Los informes de seguimiento serán como mínimo dos, un al mes de iniciada la actividad y el otro al final de la estancia y tendrán una extensión máxima de unas 300 palabras. Contendrán información relativa al cronograma de les tareas desarrolladas, los resultados principales y el plan de trabajo previsto o desarrollado. Por otra parte, la gestión académica del módulo la hará el coordinador del módulo que se encargará de las siguientes funciones: i) Asesorar a los alumnos sobre cuál es el centre más indicado para realizar las prácticas en función de sus intereses y habilidades ii) Comprobar la adecuación del perfil del candidato a las necesidades de la empresa donde realizará sus prácticas iii) Distribuir los alumnos en los diferentes centres intentando satisfacer al máximo sus preferencias iv) Mantener el contacto con los centros colaboradores para conocer sus necesidades e intereses más inmediatos v) Evaluar el grado de satisfacción del alumno una vez finalizado el período de prácticas a través de la revisión del formulario "Hoja de satisfacción del alumno".
Drets: Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial, la distribució, la comunicació pública de l'obra i la creació d'obres derivades, fins i tot amb finalitats comercials, sempre i quan es reconegui l'autoria de l'obra original. Creative Commons
Llengua: Català.
Titulació: Citogenètica i Biologia de la Reproducció [4313782]
Pla d'estudis: Màster Universitari en Citogenètica i Biologia de la Reproducció [1151]Català
4 p, 73.8 KB

Anglès
4 p, 71.5 KB

Castellà
4 p, 70.2 KB

El registre apareix a les col·leccions:
Materials acadèmics > Guies docents

 Registre creat el 2018-09-07, darrera modificació el 2018-10-20   Favorit i Compartir