Seminari de Recerca [43145]
Carrasco Pons, Silvia
Lubbers, Miranda Jessica
Ballestín González, Beatriz
Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres

Títol variant: Seminario de Investigación
Data: 2018-19
Resum: Aquest mòdul forma part dels mòduls comuns que han de cursar tots/totes els/les estudiants del màster, independentment de l'especialitat que estiguin cursant. S'imparteix al segon semestre. Objectius Generals Conèixer les diferents estratègies, tradicions, metodologies i tècniques específiques que s'utilitzen per l'anàlisi dels resultats obtinguts, tant qualitatius com quantitatius, i els programes informàtics existents. Exposar de forma narrativa els resultats de la investigació segons els cànons crítics de la disciplina, tenint en compte els públics diversos als quals es dirigeix. Objectius de Projectes II: Proporcionar orientacions als estudiants de Màster que els permeti entendre el paper de la comunicació científica en el treball antropològic i elaborar les seves pròpies escriptures. S'enfoca primàriament a ponències en conferencies i jornades, articles científics i propostes de investigació, però descriure també altres tipus de comunicació. Objectius de Documentació: Aquest bloc proporciona coneixement de les fonts primàries i secundàries i la importància de l'anàlisi de les mateixes en la investigació antropològica. El seu objectiu primari és la formació en la cerca i selecció amb criteri de la bibliografia adequada per a cada objecte d'estudi, la seva sistematització, el reforç de les bones pràctiques en la utilització de les fonts, un ús acadèmicament honest. Igualment, aporta formació sobre el treball en arxius,la seva diversitat i organització i de laimportància dels HRAF per l'anàlisi comparatiu. Objectius de Metodologia per l'Anàlisi de Dades: 1 Objectius de Metodologia per l'Anàlisi de Dades: Aquest bloc proporciona coneixement sobre les diferents metodologies (qualitatives i quantitatives) per a l'anàlisi de dades sòcio-científiques, les seves potencialitats i limitacions, així com practica amb l'ús de programesinformàtics que ajuden en aquestes tasques. Objectius de Laboratori de Antropologia: Un moment central de la pràctica formativa d'un màster és l'elaboració del treball d'investigació o Treball Final de Màster. A més del coneixement i aplicació dels mètodes i tècniques adaptades a cada treball antropològic particular, s'ha demostrat molt útil per un bon desenvolupament i realització del Treball Final de Màster l'assistència a seminaris de discussió i la discussió mateixa de treball d'investigació en curs, a més del debat teòric crític sobre aquells aspectes centrals relacionats temàticament amb cada investigació particular. L'objectiu general del Laboratori d'Antropologia és la formació en aquesta fase d'anàlisi crític de la investigació. Els objectius especifics son: 1. Assistir a seminaris de presentació d'investigacions en curs o finalitzats per part d'experts investigadors reconeguts nacional i internacionalment, i contribuir al debat sobre la seva finalització i els resultats finals, en fòrums compartits eventualment per investigadors d'altres nivells formatius (doctorat, post-doctorat,investigadorssènior). En total es programaran cinc seminaris, un total de 10 hores. 2. Assistir a seminaris de discussió dels avenços teòrics i/o metodològics de lapròpia investigació de TFM per àmbits temàtics amb investigadors experts, amb la finalitat de madurar els resultats parcials a la llum del panorama disciplinar. Contribuir a la presentació de almenys d'un d'ells i participar en les sessions de discussió. En total es programaran cinc sessions, un total de 10 hores. 3. Aprendre a elaborar assajos breus a mode de ressenyes amb la finalitat d'aprendre la tasca d'anàlisi crític de la disciplina i eventualment publicar aquestes ressenyes en una revista acadèmica.
Resum: Este módulo forma parte de los módulos comunes que han de cursar todos/as los/as estudiantes del máster, independientemente de la especialidad que esten cursando. Se imparte el segundo semestre. Objetivos Generales: Conocer las distintas estrategias, tradiciones, metodologías y técnicas específicas que se utilizan para el análisis de los resultados obtenidos, tanto cualitativos como cuantitativos, y los programas informáticos existentes. Exponer de forma narrativa los resultados de la investigación según los cánones críticos de la disciplina, teniendo en cuenta los públicos diversos a los cuales se dirige. Objetivos de Proyectos II: Proporcionar orientaciones a los estudiantes de Máster que les permiten entender el papel y el estilo de la comunicación científica en el trabajo antropológico y elaborar su propias escrituras. Se enfoca primariamente a ponencias en conferencias y jornadas, artículos científicos y propuestas de investigación, pero describe también otros tipos de comunicación. Objetivos de Documentación: Este bloque proporciona conocimiento de las fuentes primarias y secundarias y la importancia del análisis de las mismas en la investigación antropológica. Su objetivo primario es la formación en la búsqueda y la selección con criterio de la bibliografía adecuada para cada objeto de estudio, su sistematización, el refuerzo de las buenas prácticas en la utilización de las fuentes, un uso académicamente honesto. Igualmente, aporta 1 de las buenas prácticas en la utilización de las fuentes, un uso académicamente honesto. Igualmente, aporta formació sobre el trabajo en archivos,su diversidad y organización y de la importancia de los HRAF para el análisis comparativo. Objetivos de Metodología para el Análisis de Datos: Este bloque proporciona conocimiento sobre las diferentes metodologías (cualitativas y cuantitativas) para el análisis de datos socio-científicos, sus potencialidades y limitaciones, así como práctica con el uso de las programas informáticas que ayudan con estas tareas. Objetivos del Laboratorio de Antropología: Un momento central de la práctica formativa de un máster es la elaboración del trabajo de investigación o Trabajo de Fin de Máster. Además del conocimiento y aplicación de los métodos y técnicas adaptadas a cada trabajo antropológico particular, se ha demostrado muy útil para un buen desarrollo y compleción del Trabajo de Fin de Máster la asistencia a seminarios de discusión y la discusión misma de trabajos de investigación en curso, además del debate teórico crítico sobre aquellos aspectos centrales relacionados temáticamente con cada investigación particular. El objetivo general del Laboratorio de antropología es la formación en dicha fase de análisis crítico de la investigación. Los objetivos específicos son: 1) Asistir a seminarios de presentación de investigaciones en curso o finalizadas por parte de expertos investigadores reconocidos nacional e internacionalmente, y contribuir al debate sobre su elaboración y sus resultados finales, en foros compartidos eventualmente por investigadores de otros nivelesformativos (doctorado, postdoctorado, investigadores senior). En total se programarán cinco seminarios, un total de 10 horas. 2) Asistir a seminarios de discusión de avances teóricos y/o metodológicos de la propia investigación para el TFM por ámbitos temáticos con investigadores expertos, con el fin de madurar los resultados parciales a la luz del panorama disciplinar. Contribuir a la presentación de al menos uno de ellos y participar en las sesiones de discusión. En total se programarán cinco sesiones, un total de 10 horas. 3) Aprender a elaborar ensayos breves a modo de reseñas con el fin de aprender la tarea de análisis crítico de la disciplina y eventualmente publicar dichas reseñas en una revista académica.
Drets: Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial, la distribució, la comunicació pública de l'obra i la creació d'obres derivades, fins i tot amb finalitats comercials, sempre i quan es reconegui l'autoria de l'obra original. Creative Commons
Llengua: Català
Titulació: Antropologia: Recerca Avançada i Intervenció Social [4313769]
Pla d'estudis: Màster Universitari en Antropologia: Recerca Avançada i Intervenció Social [1175]Català
8 p, 100.1 KB

Castellà
8 p, 100.4 KB

El registre apareix a les col·leccions:
Materials acadèmics > Guies docents

 Registre creat el 2018-09-14, darrera modificació el 2021-07-07   Favorit i Compartir