Química i Enginyeria de Proteïnes [104063]
Reverter Cendrós, David
Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències

Títol variant: Protein Chemistry and Engineering
Títol variant: Química e Ingeniería de Proteínas
Data: 2019-20
Resum: Objectius generals. En aquesta assignatura s'estudien les característiques estructurals, funcionals i de reactivitat/interacció dels aminoàcids, els pèptids i les proteïnes. També, com han evolucionat biològicament i com podem transformar-les per redisseny racional, evolució dirigida o modificació química-biològica en el laboratori a fi que adoptin estructures, superestructures i propietats d'interès fonamental i aplicat. Les proteïnes són molècules estructurals, reguladores i efectores en la majoria de processos bioquímics i biològics, naturals/patològics/d'interès industrial, així com protagonistes habituals i entre els més diversos d'ells. El coneixement de les seves propietats i estratègies per a transformar-les es fonamental per a la comprensió i domini aprofundit d'un bon nombre de matèries del Grau de Nanociència i Nanotecnologia. Objectius concrets de l'assignatura. Aprofundir en el coneixement de les característiques físic-químiques dels aminoàcids, pèptids i proteïnes, així com de la seva reactivitat i modificacions. Descriure i aplicar les metodologies per a l'anàlisi de la seqüència de proteïnes i la síntesi de pèptids. Reconèixer els elements estructurals, els diferents nivells de complexitat, els tipus de plegaments de proteïnes i la seva capacitat de formació d'estructures d'ordre superior. Saber recórrer a les fonts d'informació adequades per establir classificacions estructurals de proteïnes. Conèixer i saber explicar els mètodes més habituals d'anàlisi de la conformació i l'estabilitat de les 1 Conèixer i saber explicar els mètodes més habituals d'anàlisi de la conformació i l'estabilitat de les proteïnes, inclosos elsd'anàlisi tridimensional. Descriure les bases moleculars del plegament de proteïnes, de la seva dinàmica molecular, del seu processament post-traduccional i del seu trànsit intra- i extracel·lular. Saber establir relacions evolutives entre proteïnes i conèixer els mètodes d'anàlisi i de predicció estructural. Conèixer i saber com aplicar les metodologies més habituals per a la producció i purificació de proteïnes recombinants. Saber seleccionar estratègies per a la modificació i optimització de les propietats dels pèptids i de les proteïnes. Conèixer les bases per seu disseny, per la construcció de mini-, super-estructures i mimètics, i les metodologies utilitzades en aquests processos. També, conèixer aproximacions que hagin resultat vàlides per a formar nano-estructures i nano-sondes amb elles. Assolir una visió global de les relacions estructura-funció a proteïnes i de les aplicacions d'aquestes biomolècules a la medicina, la indústria i la recerca. Integrar els coneixements teòrics adquirits per interpretar els resultats d'experiments científics i per resoldre problemes experimentals, utilitzant la terminologia científica adequada.
Resum: General goals. This subject will deal with the structural and functional characteristics as well as with the reactivity/interaction of amino acids, peptides and proteins. Also, on how they have evolved biologically and how they can be transformed by rational redesign, directed evolution or chemo-biological modifications at the laboratory in order they adopt structures, superstructures and properties of fundamental and applied interest. Proteins are structural molecules, regulatory and effectors in most biochemical and biological processes, natural/ pathological/ of industrial interest, as well as frequent protagonists, and among the most diverse among them. The knowledge on their properties and strategies to transform them is fundamental for the deep understanding of a significant number of subjects within the degree of Nanoscience and Nanotechnology. Specific goals. Get a deep knowledge of the physico-chemical characteristics of amino acids, peptides and proteins, as well as of their reactivity and modifications. Describe and apply the methodologies for the analysis of the sequence of proteins and the synthesis of peptides. Recognize the structural elements, the different levels of complexity, the types of folding for proteins and their capability in the formation of higher order structures. . To know how to consult and get access to the information sources to analyze and classify proteins 1 To know how to consult and get access to the information sources to analyze and classify proteins structurally. To know and be able to describe and apply the most used methods for the analysis of the conformation and stability of proteins, including the three-dimensional analysis. Describe the molecular basis of the folding of proteins, of its molecular dynamics, post-translational modification, intra- and extra- cellular transit. To know how to establish the evolutionary relationships among proteins, and knowthe methods for the structural analysis and prediction. Understand and know how to apply the most usual methodologies for the production and purification of recombinant proteins. To know how to select the best strategies for the modification and optimization of the properties of peptides and proteins. Understand the basis for its design, for the construction of mini-, super-structures and mimetics, and the methodologies used in such processes. Also, to know about approaches that have been valid to form nanostructures and nanoprobes with them. Get an overall view of the structure-function relationships in proteins, and about the applications of such biomolecules in medicine, industry and research. Integrate the acquired theoretical knowledge to interpret the results of scientific experiments and to solve experimental problems, using the proper scientific terminology.
Resum: Objetivos generales. En esta asignatura se estudian las características estructurales, funcionales y de reactividad/interacción de los aminoácidos, los péptidos y las proteínas. También, como han evolucionado biológ¡camente y como podemos transformarlos por rediseño racional, evolución dirigida o modificación química-biológica en el laboratorio a fin que adopten estructuras, superestructuras y propiedades de interés fundamental y/o aplicado. Las proteínas son moléculas estructurales, reguladoras y efectoras en la mayoría de procesos bioquímicos y biológicos, naturales/ patológicos/ de interés industrial, así como protagonistas habituales, y entre los más diversos de ellos. El conocimiento de sus propiedades y estrategias para transformarlas es fundamental para la comprensión y dominio profundo de un buen número de materias en el Grado de Nanociéncia y Nanotecnología. Objetivos concretos de la asignatura. Ahondar en el conocimiento de las características físico-químicas de los aminoácidos, péptidos y proteínas, así como en su reactividad y modificaciones. Describir y aplicar las metodologías para el análisis de la secuencia de proteínas y la síntesis de péptidos. Reconocer los elementos estructurales, los diferentes niveles de complejidad, el tipo de plegamiento de 1 Reconocer los elementos estructurales, los diferentes niveles de complejidad, el tipo de plegamiento de proteínas y su capacidad de formación de estructuras de orden superior. Saber recurrir a las fuentes de información adecuadas para establecer clasificaciones estructurales de proteínas. Conocer y saber explicar los métodos más habituales de análisis de la conformación y estabilidad de las proteínas, incluyendo los de análisis tridimensional. Describir las bases moleculares del plegamiento de proteínas, de su dinámica molecular, de su procesamiento post-traduccional, y de su tránsito intra- y extra-celular. Saber establecer relaciones evolutivas entre proteínas y conocer los métodos de análisis y de predicción estructural. Conocer y saber como aplicar las metodologías más habituales para la producción y purificación de proteínas recombinantes. Capacitar en la selección de estrategias para la modificación y optimización de las propiedades de los péptidos y de las proteínas. Conocer las bases para su diseño, para la construcción de mini-, super-estructuras y miméticos, y las metodologías utilizadas en estos procesos. También, conocer aproximaciones que hayan resultado válidas para formar nano-estructuras y nano-sondas con ellas. Alcanzar una visión global de las relaciones estructura-función en proteínas y de las aplicaciones de estas biomoléculas a la medicina, industria e investigación. Integrar los conocimientos teóricos adquiridos para interpretar los resultados de experimentos científicos y para resolver problemas experimentales, utilizando la terminología científica adecuada.
Drets: Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial, la distribució, la comunicació pública de l'obra i la creació d'obres derivades, fins i tot amb finalitats comercials, sempre i quan es reconegui l'autoria de l'obra original. Creative Commons
Llengua: Català.
Titulació: Nanociència i Nanotecnologia [2501922]
Pla d'estudis: Grau en Nanociència i Nanotecnologia [983]Català
7 p, 130.3 KB

Anglès
6 p, 102.0 KB

Castellà
6 p, 125.7 KB

El registre apareix a les col·leccions:
Materials acadèmics > Guies docents

 Registre creat el 2019-06-21, darrera modificació el 2019-07-26   Favorit i Compartir