Pràctica Clínica Assistencial III [104072]
Mundet Tuduri, Javier
Azagra Ledesma, Rafael
Flor Escriche, Xavier
Grau Majo, Inmaculada
López López, Maria Isabel
Altaba Barceló, Ana María
Juvanteny Gorgals, Joan
Lopez Exposito, Francisco
Gonzalez Saavedra, Maria Isabel
Juncosa Font, Sebastián
Guell Parnau, Silvia
Mengual Martinez, Lucas
Gracia Gozalo, Rosa Maria
Bosch Fontcuberta, Jose Maria
Llussa Arboix, Judit
Verdu Rotellar, Jose Maria
Morera Garcia, Marta
Wilke Trinxant, Maria Asuncion
Llauger Rossello, Maria Antonia
Llovet Lombarte, Jose Miguel
Bare Mañas, Montserrat
Mulero Collantes, Miriam
Mas Casals, Ariadna
Rodríguez Mas, Montserrat
Blanch Mon, Alba
Díaz Gete, Laura
Rebollar Gil, Mónica
Cánovas Zaldúa, Yoseba
Garaicoechea Iturriria, Ana Isabel
Cos Claramunt, F. Xavier
Piquer Farres, Nuria
Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina

Additional title: Clinical Care Practice III
Additional title: Práctica Clínica Asistencial III
Date: 2019-20
Abstract: El context en el que es desenvolupa l'assignatura de Pràctica clínica assistencial III suposa el primer contacte de l'alumne durant la fase formativa clínica amb el sistema assistencial de l'atenció primària de salut. Es considera que són de l'àmbit de l'atenció primària determinats aspectes de la pràctica clínica assistencial com: l'atenció domiciliària, l'abordatge preventiu i comunitari de les conductes, estils de vida i problemes de salut, la continuïtat assistencial durant tota la vida dels pacients (incloent final de vida), la gestió integral del pacient pluripatològic i fràgil i l'abordatge familiar de determinats problemes. A més a més en l'atenció primària, és on es desenvolupa el procés diagnòstic de molts problemes de salut, on es defineixen els criteris d'interconsulta i derivació, i on es te cura per assegurar l'anomenat "continum assistencial", és a dir, la coordinació amb altres nivells assistencials i amb els recursos sociosanitaris i comunitaris. Ateses aquestes característiques i condicions, en aquesta assignatura es pretén que l'alumne prengui consciència de la importància de la entrevista clínica amb el pacient, del paper de les activitats preventives, la presa de decisions diagnòstiques i terapèutiques en un entorn d'incertesa i complexitat, i la presa de decisions centrada en el pacient. Tanmateix es posaran les bases de com fer recerca en l'atenció primària. Es consideren com objectius formatius d'aquesta assignatura els següents: - Conèixer l'equip d'atenció primària i dels seus integrants - Ús apropiat de l'entrevista clínica en el supòsit d'haver de donar males notícies - Coneixement de l'atenció domiciliària - Activitats preventives - Pacient pluripatològic i polimedicat - Introducció a la recerca en atenció primària 2 Aquesta assignatura es complementa amb altres assignatures com els AIMs i Fisiopatologia i semiologia clínica.
Abstract: The context in which the subject of Clinical Care Practice III is developed is the first contact of the students, during the clinical training phase, with the health care system of primary health care. It is considered that certain aspects of clinical care practice, such as home care, are considered to be in the field of primary care; 2 certain aspects of clinical care practice, such as home care, are considered to be in the field of primary care; Due to the nature of the practices that are carried the preventive and community approach to behaviors, lifestyles and health problems; continuity of care during out in alife the entire primary care(including of the patients center,thetheendstudent of life); thewill acquire integral the of the pluripathological and management fragile patient, and the familiar approach of certain problems. commitment of preserving the confidentiality and professional In addition, primary care is where the diagnostic process of many health problems is developed, where the secrecy of the data to which he / she may have access because of criteria of interconsultation and referral are defined, and where care is taken to ensure the so-called continuum the learning of care, in the care that is, coordination services. with other levels ofIn care and with socio-health and community resources. addition, Due to these you must commit characteristics to maintaining and conditions, antoattitude the subject aims of make the student aware of the importance of the clinical interview with the patient, the role of preventive activities, diagnostic and therapeutic decision professional ethics in all your actions. making in an environment of uncertainty and complexity , and patient-centered decision making. Likewise, the bases of how to do research in primary care will be laid. The following are considered as training objectives of this subject: - Know the primary care team and its members. - Appropriate use of the clinical interview in the event of having to give bad news. - Knowledge of home care. - Preventive activities. - Multi-pathological and polymedicated patient. - Introduction to research in primary care. This subject is complemented with other subjects, such as AIM and Physiopathology and Clinical Semiology.
Abstract: El contexto en el que se desarrolla la asignatura de Práctica Clínica Asistencial III supone el primer contacto del alumnado, durante la fase formativa clínica, con el sistema asistencial de la atención primaria de salud. Se considera que son del ámbito de la atención primaria determinados aspectos de la práctica clínica asistencial como la atención domiciliaria; el abordaje preventivo y comunitario de las conductas, estilos de vida y problemas de salud; la continuidad asistencial durante toda la vida de los pacientes (incluido el final de la vida); la gestión integral del paciente pluripatológico y frágil, y el abordaje familiar de determinados problemas. Además, en la atención primaria es donde se desarrolla el proceso diagnóstico de muchos problemas de salud, donde se definen los criterios de interconsulta y derivación, y donde se vela por asegurar el denominado continuum asistencial, es decir, la coordinación con otros niveles asistenciales y con los recursos sociosanitarios y comunitarios. Debido a estas características y condiciones, en la asignatura se pretende que el estudiante tome conciencia de la importancia de la entrevista clínica con el paciente, del papel de las actividades preventivas, de la toma de decisiones diagnósticas y terapéuticas en un entorno de incertidumbre y complejidad, y de la toma de decisiones centrada en el paciente. Asimismo, se pondrán las bases de cómo hacer investigación en la atención primaria. Se consideran como objetivos formativos de esta asignatura los siguientes: - Conocer al equipo de atención primaria y a sus integrantes. - Utilización apropiada de la entrevista clínica en el supuesto de tener que dar malas noticias. - Conocimiento de la atención domiciliaria. - Actividades preventivas. - Paciente pluripatológico y polimedicado. 2 - Introducción a la investigación en atención primaria. Esta asignatura se complementa con otras asignaturas, como los AIM y Fisiopatología y Semiología Clínica.
Rights: Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial, la distribució, la comunicació pública de l'obra i la creació d'obres derivades, fins i tot amb finalitats comercials, sempre i quan es reconegui l'autoria de l'obra original. Creative Commons
Language: Català.
Studies: Medicina [2502442]
Study plan: Grau en Medicina [1192]Català
7 p, 129.9 KB

Anglès
8 p, 102.2 KB

Castellà
7 p, 126.5 KB

The record appears in these collections:
Course materials > Study plans

 Record created 2019-06-29, last modified 2019-07-26   Favorit i Compartir