Primera llengua estrangera IV, anglès [101176]
Anderson, Jane
Jones, Samuel
Kubas, Ewa
Ortega Fernández, Eric
Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera

Additional title: First Foreign Language IV, English
Additional title: Primera lengua extranjera IV, inglés
Date: 2019-20
Abstract: 1. OBJECTIUS DEL GRAU DE TURISME L'objectiu principal del curs és permetre aquells alumnes que encara no ho han fet, arribar i accreditar el nivell B2. A més, desenvolupa competències comunicatives tant en la interacció oral com en l'escrita, de manera que en acabar aquest quart curs L'ESTUDIANT haurà de ser capaç de: 1. Seguir el fil de conferències, debats i col·loquis públics. 2. Mantenir converses, en registres formals i informals, copsant el significat de les intervencions dels altres parlants. 3. Intervenir en discussions o diàlegs sobre temes d'interès general o específic (turisme) usant les estratègies pròpies d'aquest tipus d'interacció comunicativa (prendre la paraula, posar exemples, etc. ). 4. Relatar fets o esdeveniments viscuts personalment o explicats per altres. 5. Actuar com a intèrpret per a persones que no parlin anglès, per traduir-los missatges senzills, tant escrits com orals. 6. Transmetre sentiments, expressar necessitats o donar instruccions sense dificultat, oralment o per escrit. 7. Entendre qualsevol text que contingui informació adreçada a un públic general i textos de consulta o de referència. 8. Escriure cartes o missatges electrònics formals (sol·licituds d'informació, etc. ) i informals (a coneguts). 9. Llegir textos de llenguatge especialitzat (turisme) i saber-los resumir. 10. Redactar informes sobre fets, viatges o esdeveniments ordenats cronològicament i descrivint clarament 1 10. Redactar informes sobre fets, viatges o esdeveniments ordenats cronològicament i descrivint clarament els aspectes més rellevants. Objectius d'habilitats En finalitzar aquest curs, els alumnes haurien de ser capaços de saber fer el següent: 1. Desenvolupar un grau de precisió (en gramàtica, pronúncia, ús del lèxic, registre, etc. ) i fluïdesa (velocitat en la producció, habilitat per expressar idees i desenvolupar el discurs) tant en l'expressió escrita com en l'oral equivalent al B2. 2. 2. Desenvolupar estratègies i habilitats per comprendre textos escrits i orals reals. 3. Desenvolupar estratègies per continuar aprenent de manera autònoma fora de l'aula. 4. Desenvolupar la capacitat per funcionar lingüísticament de manera eficient i amb seguretat en l'àmbit del turisme i de les situacions quotidianes. 5. Manejar material de consulta necessari per a l'aprenentatge de llengües: diccionaris, gramàtiques, llibres de text o d'exercicis, etc. 2. OBJECTIUS DEL GRAU DE TURISME EN ANGLÈS L'objectiu principal és desenvolupar les destreses comunicatives en anglès dels estudiants que ja hagin assolit un nivell C1. Millorar les habilitats comunicatives orals i escrites en una varietat de contextos laborals. Millorar les habilitats d'autogestió essencials per a la comunicació efectiva amb clients i col·legues Millorar les habilitats de comprensió necessàries per a la comunicació efectiva amb clients i col·legues Millorar les capacitats de treball en equip Desenvolupar competències comunicatives interculturals Habilitats lingüístiques Tractar amb seguretat amb situacions comunicatives complexes de forma clara, amb el to i registre adequats. Habilitats paralingüístiques Utilitzar i interpretar el llenguatge no-verbal i el to de veu per millorar la comunicació amb clients, col·legues i superiors. Habilitats personals Exercitar la consciència d'un mateix en un ventall de situacions complexes per millorar la comunicació amb clients, col·legues i superiors. Funcionar de forma efectiva en un equip.
Abstract: 1. OBJETIVOS DEL GRADO DE TURISMO El objetivo principal del curso es permitir que el alumno acredite un nivel B2 del MECR. El alumno adquiere una serie de conocimientos lingüísticos especificados en el apartado 5 de este documento. Además, desarrolla competencias comunicativas tanto en la interacción oral como en la escrita, de manera que al finalizar este cuarto curso deberá ser capaz de: Seguir el hilo de conferencias, debates y coloquios públicos. Mantener conversaciones, en registros formales e informales, captando el significado de las intervenciones de los otros hablantes. Intervenir en discusiones o diálogos sobre temas de interés general o específico (turismo) usando las estrategias propias de este tipo de interacción comunicativa (tomar la palabra, poner ejemplos, etc. ). Relatar hechos o acontecimientos vividos personalmente o explicados por otros. Actuar como intérprete para personas que no hablen inglés, para traducirles mensajes sencillos, tanto escritos como orales. Transmitir sentimientos, expresar necesidades o dar instrucciones sin dificultad, oralmente o por escrito. Entender cualquier texto que contenga información dirigida a un público general y textos de consulta o de referencia. Escribir cartas o mensajes electrónicos formales (solicitudes de información, etc. ) e informales (a conocidos). Leer textos de lenguaje especializado (turismo) y saber resumir. 1 Leer textos de lenguaje especializado (turismo) y saber resumir. Redactar informes sobre hechos, viajes o eventos ordenados cronológicamente y describiendo claramente los aspectos más relevantes. Objetivos de habilidades Al finalizar este curso, los alumnos deberían ser capaces de: Desarrollar un grado de precisión (en gramática, pronunciación, uso del léxico, registro, etc. ) y fluidez (velocidad en la producción, habilidad para expresar ideas y desarrollar el discurso) tanto en la expresión escrita como en la oral equivalente al B2. 2. Desarrollar estrategias y habilidades para comprender textos escritos y orales auténticos. Desarrollar estrategias para continuar aprendiendo de forma autónoma fuera del aula. Desarrollar la capacidad para funcionar lingüísticamente de manera eficiente y con seguridad en el ámbito del turismo y de las situaciones cotidianas. Manejar el material de consulta necesario para el aprendizaje de lenguas: diccionarios, gramáticas, libros de texto o de ejercicios, etc. 2. OBJETIVOS DEL GRADO DE TURISMO EN INGLÉS El objetivo principal es desarrollar las destrezas comunicativas en inglés de los estudiantes que ya hayan llegado a acreditar un nivel C1. Mejorar las habilidades comunicativas orales y escritas en una variedad de contextos laborales. Mejorar las habilidades de autogestión esenciales para la comunicación efectiva con clientes y colegas. Mejorar las habilidades de comprensión necesarias para la comunicación efectiva con clientes y colegas. Mejorar las capacidades de trabajo en equipo. Desarrollar competencias comunicativas interculturales. HABILIDADES Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE Habilidades lingüísticas Manejar con seguridad situaciones comunicativas complejas de forma clara, con el tono y registro adecuados. Habilidades paralingüísticas Utilizar e interpretar el lenguaje no-verbal y el tono de voz para mejorar la comunicación con clientes, colegas y superiores. Habilidades personales Ejercitar la consciencia de uno mismo enun rango de situaciones complejas para mejorar la comunicación con clientes, colegas y superiores. Funcionar de forma efectiva en un equipo.
Rights: Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial, la distribució, la comunicació pública de l'obra i la creació d'obres derivades, fins i tot amb finalitats comercials, sempre i quan es reconegui l'autoria de l'obra original. Creative Commons
Language: Català, anglès, castellà
Studies: Turisme [2500894]
Study plan: Grau en Turisme [1345] ; Grau en Turisme [820]Català
10 p, 131.2 KB

Anglès
9 p, 126.1 KB

Castellà
10 p, 131.1 KB

The record appears in these collections:
Course materials > Study plans

 Record created 2019-07-12, last modified 2020-10-31   Favorit i Compartir