Primera Llengua Estrangera I (Anglès) [103760]
Nicholson, Roger
Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera

Título variante: First Foreign Language I (English)
Título variante: Primera Lengua Extranjera I (Inglés)
Fecha: 2019-20
Resumen: Objectius de coneixement L'estudiant adquireix un seguit de coneixements lingüístics i desenvolupa competències comunicatives tant en la interacció oral com en l'escrita, de manera que en acabar aquest segon curs és capaç de: 1. Expressar-se amb eficàcia, oralment i per escrit, sobre temes d'interès general. 2. Comprendre parlants nadius quan s'hi adrecin directament i poder mantenir-hi una conversa sobre temes d'interès mutu. 3. Comprendre el significat global d'una conversa entre parlants nadius i extreure'n els punts més importants. 4. Comprendre textos escrits, tant breus com llargs, sobre diversos temes, sobretot sobre temes relacionats amb el món hoteler. 5. Conèixer els components d'un text (paràgrafs, signes de puntuació, dixis, connectors i conjuncions, registre adequat, referència anafòrica, catafòrica i exofòrica). 6. Fer un resum de textos, extraient-ne els punts més significatius. 7. Entendre i utilitzar els diferents registres lingüístics. 8. Expressar-se oralment en situacions relacionades amb el sector de l'hoteleria utilitzant un llenguatge adient i un registre correcte. 9. Expressar-se amb eficàcia, oralment i per escrit, sobre temes d'interès general i turístic (no necessàriament sobre temes relacionats amb l'hoteleria). 10. Sol·licitar un lloc de treball relacionat amb el sector de l'hoteleria o la restauració (redactar CV, carta o correu electrònic, omplir formularis, expressar-se durant l'entrevista en anglès). 11. Presentar un tema relacionat amb un aspecte de la seva vida davant d'una audiència. 1 11. Presentar un tema relacionat amb un aspecte de la seva vida davant d'una audiència. Objectius d'habilitats En acabar el programa de quatre cursos d'anglès, els alumnes han d'haver aconseguit el següent: 1. Desenvolupar un grau de precisió (en gramàtica, pronúncia, ús del lèxic, registre, etc. ) i fluïdesa (velocitat en la producció, habilitat per expressar idees i desenvolupar el discurs), tant en l'expressió escrita com en l'oral, equivalent al nivell C1. 1 d'UAB Idiomes Barcelona. 2. Desenvolupar estratègies i habilitats per comprendre textos escrits i orals reals. 3. Desenvolupar estratègies per continuar aprenent de manera autònoma fora de l'aula. 4. Desenvolupar la capacitat per funcionar lingüísticament de manera eficient i amb seguretat en l'àmbit del turisme i de les situacions quotidianes. 5. Utilitzar material de consulta necessari per a l'aprenentatge de llengües: diccionaris, gramàtiques, llibres de text o d'exercicis, etc. 6. Desenvolupar-se oralment en qualsevol situació relacionada amb el sector de l'hoteleria utilitzant un llenguatge adient i un registre correcte. 7. Ser capaç de sol·licitar un lloc de treball relacionat amb el sector de l'hoteleria i/o restauració en anglès (redactar CV, carta, omplir formularis, desenvolupar-se durant l'entrevista en anglès). 8. Saber si cal cursar més cursos d'idiomes per mantenir o millorar el seu nivell actual. 9. Desenvolupar estratègies i habilitats per explicar al client estranger el contingut de l'oferta gastronòmica per escrit i per via oral.
Resumen: Objetivos de conocimiento El estudiante adquiere una serie de conocimientos lingüísticos desarrolla competencias comunicativas tanto en la interacción oral como en la escrita, de manera que al finalizar este segon curso es capaz de: 1. Expresarse con eficacia, oralmente y por escrito, sobre temas de interés General. 2. Comprender hablantes nativos cuando se dirijan directamente y poder mantener una conversación sobre temas de interés mutuo. 3. Comprender el significado global de una conversación entre hablantes nativos y extraer los puntos más importantes. 4. Comprender textos escritos, tanto breves como largos, sobre varios temas, sobre todo sobre temas relacionados con el mundo hotelero. 5. Conocer los componentes de un texto (párrafos, signos de puntuación, deixis, conectores y conjunciones, registro adecuado, referencia anafórica, catafórica y exofórica) . 6. Hacer un resumen de textos, extrayendo los puntos más significativos. 7. Entender y utilizar los diferentes registros lingüísticos. 8. Expresar oralmente en situaciones relacionadas con el sector de la hostelería utilizando un lenguaje adecuado y un registro correcto. 9. Expresarse con eficacia, oralmente y por escrito, sobre temas de interés general y turístico (no necesariamente sobre temas relacionados con la hostelería). 10. Solicitar un puesto de trabajo relacionado con el sector de la hostelería o la restauración (redactar CV, carta o correo electrónico, rellenar formularios, expresarse durante la entrevista en inglés). 1 11. Presentar un tema relacionado con un aspecto de su vida ante una audiencia. Objetivos de habilidades Al finalizar el programa de cuatro cursos de inglés, los alumnos debenhaber conseguido lo siguiente: 1. Desarrollar un grado de precisión (en gramática, pronunciación, uso del léxico, registro, etc. ) y fluidez (velocidad en la producción, habilidad para expresar ideas y desarrollar el discurso), tanto en la expresión escrita como en la oral, equivalente al nivel C. 1. 1 de UAB Idiomes. 2. Desarrollar estrategias y habilidades para comprender textos escritos y orales reales. 3. Desarrollar estrategias para continuar aprendiendo de forma autónoma fuera del aula. 4. Desarrollar la capacidad para funcionar lingüísticamente de manera eficiente y con seguridad en el ámbito del turismo y de las situaciones cotidianas. 5. Utilizar material de consulta necesario para el aprendizaje de lenguas: diccionarios, gramáticas, libros de texto o de ejercicios, etc. 6. Desarrollar oralmente en cualquier situación relacionada con el sector de la hostelería utilizando un lenguaje adecuado y un registro correcto. 7. Ser capaz de solicitar un puesto de trabajo relacionado con el sector de la hostelería y / o restauración en inglés (redactar CV, carta, rellenar formularios, desarrollarse durante la entrevista en inglés). 8. Saber si hay que cursar más cursos de idiomas para mantener o mejorar su nivel actual. 9. Desarrollar estrategias y habilidades para explicar al cliente extranjero el contenido de la oferta gastronómica por escrito y por vía oral.
Derechos: Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial, la distribució, la comunicació pública de l'obra i la creació d'obres derivades, fins i tot amb finalitats comercials, sempre i quan es reconegui l'autoria de l'obra original. Creative Commons
Lengua: Català.
Titulación: Direcció Hotelera [2502904]
Plan de estudios: Grau en Direcció Hotelera [1214]Català
6 p, 122.6 KB

Anglès
6 p, 96.2 KB

Castellà
6 p, 122.5 KB

El registro aparece en las colecciones:
Materiales académicos > Guías docentes

 Registro creado el 2019-07-12, última modificación el 2019-07-26   Favorit i Compartir