Llenguatge en entorns multilingües i multiculturals [104140]
Aparici Aznar, Melina
Camus Torres, Alondra
Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia

Título variante: Language in Multilingual and Multicultural Settings
Título variante: Lenguaje en entornos multilingües y multiculturales
Fecha: 2019-20
Resumen: Vivim en un entorn bilingüe i, cada vegada més, multilingüe: molts nens i joves provenen de famílies en les quals es parlen llengües diverses, a vegades diferents de les pròpies del nostre entorn; les llengües de l'entorn social i de l'escola poden no coincidir amb les seves. El repte que es planteja en aquest context és el de garantir l'aprenentatge de les llengües del país (juntament amb el d'alguna de les llengües de comunicació internacional) a la vegada que es preservi la supervivència de les llengües d'origen dels subjectes. Els futurs professionals de la logopèdia també hauran d'afrontar aquest repte i atendre a les necessitats dels subjectes que creixen amb dues o més llengües o que, havent crescut amb una llengua, aprenen una o diverses 1 que creixen amb dues o més llengües o que, havent crescut amb una llengua, aprenen una o diverses segones llengües en aquest context, moltes vegades venint d'una altra cultura o d'entorns socioeconòmics desfavorits. D'altra banda, per encarar la pràctica logopèdica en aquests entorns multilingües i multiculturals a vegades no serviran els procediments de diagnòstic i intervenció habituals i caldrà desenvolupar procediments que assumeixin aquesta diversitat lingüística i fins i tot que se n'aprofitin. I per a això és necessari conèixer la influència dels entorns multilingües en les característiques normals i patològiques del llenguatge, així com la influència de la cultura i l'estatus sociòeconomic en el desenvolupament lingüístic. Aquesta assignatura tractarà sobre diversos aspectes psicolingüístics del bilingüisme i del multilingüisme, sobretot des de la perspectiva de l'adquisició, però també des de la dels processos cognitius i els usos del llenguatge en entorns multilingües. L'objectiu general és preparar elsestudiants perquè en el futur puguin desenvolupar estratègies d'interacció comunicativa innovadores i aproximacions a l'avaluació i intervenció en els trastorns del desenvolupament del llenguatge que superin les propostes existents, basades majoritàriament en descripcions del procés d'adquisició del llenguatge en situacions monolingües. A partir d'aquest objectiu general, l'assignatura es planteja específicament proporcionar els elements fonamentals, teòrics i pràctics, perquè l'estudiant sigui capaç de: -comprendre les característiques lingüístiques i psicològiques de les situacions de multilingüisme, en especial les derivades de moviments migratoris -conèixer els processos d'aprenentatge multilingüe i apreciar la incidència de diferents factors individuals i socials en el seu desenvolupament -apreciar les característiques diferencials de les llengües i la possible influència en els processos d'adquisició del llenguatge i d'aprenentatge de segones llengües -ser sensible a la influència dels entorns multilingües i multiculturals en les característiques normals i patològiques del llenguatge -desenvolupar propostes d'eines de diagnòstic i intervenció que prenguin en consideració les particularitats de les diverses situacions de desenvolupament multilingüe en diferents moments evolutius i que serveixin per abordar de manera satisfactòria els processos de comunicació i els procediments d'avaluació i intervenció en la pràctica logopèdica amb subjectes multilingües i/o provinents d'altres cultures Per assolir aquests objectius, tractarem les característiques del desenvolupament multilingüe en el marc dels processos de desenvolupament del llenguatge i algunes de les característiques de l'aprenentatge de segones llengües, considerant els factors que influeixen en les diferents circumstàncies d'aprenentatge. Es presentaran, a més, les diferents etapes per les quals passa el desenvolupament lingüístic en els aspectes fonològics, lèxics, morfosintàctics i discursius; aquestes seran analitzades i exemplificades des de perspectives multilingües. Els aspectes descriptius del desenvolupament s'emmarcaran en diferents postures teòriques sobre el desenvolupament del llenguatge i sobre els processos d'aprenentatge. Es discutiran també els possibles efectes cognitius del multilingüisme, tema actualment objecte d'una àmplia activitat investigadora. Tanmateix, es tractaran els efectes que s'han documentat de l'estatus socioeconòmic familiar en el desenvolupament del llenguatge i el rendiment escolar.
Resumen: Vivimos en un entorno bilingüe y, cada vez más, multilingüe: muchos niños y jóvenes provienen de familias en las cuales se hablan lenguas diversas, a veces diferentes de las propias de nuestro entorno; las lenguas del entorno social y de la escuela pueden no coincidir con las suyas. El reto que se plantea en este contexto es el de garantizar el aprendizaje de las lenguas del país (junto con el de alguna de las lenguas de comunicación internacional) a la vez que se preserve la supervivencia de las lenguas de origen de los sujetos. Los futuros profesionales de la logopedia también habrán de afrontar este reto y atender a las necesidades de los sujetos que crecen con dos o más lenguas o que, habiendo crecido con una lengua, aprenden una o diversas segundas lenguas en este contexto, muchas veces viniendo de otra cultura o de entornos socioeconómicos desfavorecidos. Por otra parte, para afrontar la práctica logopédica en estos entornos multilingües y multiculturales, a veces no servirán los procedimientos de diagnóstico e intervención habituales y será necesario desarrollar procedimientos que asuman esta diversidad lingüística e incluso que la aprovechen. Para ello es necesario conocer la influencia de los entornos multilingües en las características 1 aprovechen. Para ello es necesario conocer la influencia de los entornos multilingües en las características normales y patológicas del lenguaje, así como la influencia de la cultura y el nivel socioeconómico (SES) en el desarrollo lingüístico. Esta asignatura tratará sobre diversos aspectos psicolingüísticos del bilingüismo y del multilingüismo, sobre todo desde la perspectiva de la adquisición, pero también desde la de los procesos cognitivos y los usos del lenguaje en entornos multilingües. El objetivo general es preparar a los estudiantes para que en el futuro puedan desarrollarestrategias de interacción comunicativa innovadoras y aproximaciones a la evaluación e intervención en los trastornos del desarrollo del lenguaje que superen las propuestas existentes, basadas mayoritariamente en descripciones del proceso de adquisición del lenguaje en situaciones monolingües. A partir de este objetivo general, la asignatura se plantea específicamente proporcionar los elementos fundamentales, teóricos y prácticos, para que el estudiante sea capaz de: -comprender las características lingüísticas y psicológicas de las situaciones de multilingüismo, en especial las derivadas de movimientos migratorios -conocer los procesos de aprendizaje multilingüe y apreciar la incidencia de diferentes factores individuales y sociales en su desarrollo -apreciar las características diferenciales de las lenguas y la posible influencia en los procesos de adquisición del lenguaje y del aprendizaje de segundas lenguas -ser sensible a la influencia de los entornos multilingües y multiculturales en las características normales y patológicas del lenguaje -desarrollar propuestas de herramientas de diagnóstico e intervención que tengan en consideración las particularidades de las diversas situaciones de desarrollo multilingüe en diferentes momentos evolutivos y que sirvan para abordar de manera satisfactoria los procesos de comunicación y los procedimientos de evaluación e intervención en la práctica logopédica con sujetos multilingües y/o provenientes de otras culturas. Para alcanzar estos objetivos, trataremos las características del desarrollo multilingüe en el marco de los procesos de desarrollo del lenguaje y algunas de las características del aprendizajede segundas lenguas, considerando los factores que influyen en las diferentes circunstancias de aprendizaje. Se presentarán, además, las diferentes etapas por las cuales pasa el desarrollo lingüístico en los aspectos fonológico, léxico, morfosintáctico y discursivo; estos serán analizados y ejemplificados desde perspectivas multilingües. Los aspectos descriptivos del desarrollo se enmarcan en diferentes posturas teóricas sobre el desarrollo del lenguaje y sobre los procesos de aprendizaje. Se discutirán también los posibles efectos cognitivos del multilingüismo, tema actualmente objeto de una amplia actividad investigadora. Asimismo, se tratarán los efectos que se han documentado sobre el nivel socioeconómico familiar en el desarrollo del lenguaje y el rendimiento escolar.
Derechos: Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial, la distribució, la comunicació pública de l'obra i la creació d'obres derivades, fins i tot amb finalitats comercials, sempre i quan es reconegui l'autoria de l'obra original. Creative Commons
Lengua: Català.
Titulación: Logopèdia [2500893]
Plan de estudios: Grau en Logopèdia [1383]Català
8 p, 119.8 KB

Anglès
7 p, 113.4 KB

Castellà
8 p, 118.3 KB

El registro aparece en las colecciones:
Materiales académicos > Guías docentes

 Registro creado el 2019-07-12, última modificación el 2019-09-09   Favorit i Compartir