Pràctiques Externes [43010]
Cornudella i Carré, Rafael
Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres

Títol variant: Work Experience
Títol variant: Prácticas Externas
Data: 2019-20
Resum: El mòdul consta de 150 hores de pràctiques externes, distribuïbles durant el 1er i/o el 2on semestre del curs (juliol inclòs). L'estada de pràctiques es realitza a una de les institucions amb les que la UAB té conveni de col·laboració. Si l'estudiant té interès a fer les pràctiques a una entitat que no apareix a la nostra llista, la coordinació estudiarà el cas i, si és viable, es tramitarà expressament un conveni amb aquella entitat. Convençuts de l'important complement que l'experiència de les pràctiques suposa en la formació de l'estudiant, una de les prioritats del nostre Màster consisteix a adequar -en la mida del possible- les pràctiques al perfil i interessos dels nostres estudiants. A començament de curs el coordinador del Mòdul de pràctiques s'entrevista amb els estudiants matriculats per parlar d'aquesta qüestió i informar-los. A partir d'aquí, s'inicia el procés d'organització de les pràctiques. Les tasques que l'estudiant du a terme al llarg del període de pràctiques acostumen a estar vinculades a un projecte desenvolupat per la seva institució de destinació, i poden ser molt diverses -col·laboració en la documentació, catalogació i registre de col·leccions; tasques de suport a la preparació i muntatge d'una exposició; col·laboració amb els serveis de comunicació o amb els serveis educatius; participació en un projecte d'edició; suport a les tasques de gestió relacionades amb el dia a dia del departament d'un museu, un centre d'art o una galeria, etc- . Com és lògic, els projectes varien en funció dels centres. Abans d'iniciar l'estada de pràctiques, l'estudiant s'entrevista amb el professional del centre de destinació que l'ha de supervisar amb l'objectiu d'establir un primer contacte, acordar les tasques a realitzar i també parlar del calendari i els horaris. Un cop acabat el període de pràctiques, l'estudiant ha de presentar una memòria de l'activitat realitzada. La UAB, el Departament d'Art i de Musicologia té conveni amb les següents institucions: Barcelona: 1 Barcelona: Museu Nacional d'Art de Catalunya www. mnac. cat Museu d'Art Contemporani de Barcelona, MACBA http://www. macba. cat/ Museu d'Arqueologia de Catalunya, MAC http://www. mac. cat/ Museu del Disseny de Barcelona http://ajuntament. barcelona. cat/museudeldisseny/cat Museu d'Història de Barcelona, MUHBA http://museuhistoria. bcn. cat/ Museu del Modernisme Català, MMCAT http://www. mmcat. cat/ Arts Santa Mònica http://www. artssantamonica. cat/inici. aspx Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi http://www. racba. org/ Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes http://www. bcn. cat/monestirpedralbes/ca/index. html Agència Catalana de Patrimoni Cultural http://cultura. gencat. cat/ca/departament/estructura_i_adreces/organismes/dgpc/accio/agencia_patrimoni (Es tracta de fer l'estada de pràctiques a un dels centres pertanyents a l'Agència Catalana de Patrimoni Cultural, vegeu pàgina web). Arxiu Fotogràfic de Barcelona http://arxiufotografic. bcn. cat/ Associació Catalana de Crítics d'Art, ACCA http://acca. cat/ A-FAD, Associació d'Artistes i Artesans del Foment de les Arts i del Disseny http://www. fad. cat/ Casa Àsia http://www. casaasia. es/ Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, CCMA: TV3, Catalunya Ràdio, http://www. ccma. cat/ El Born Centre de Cultura http://elbornculturaimemoria. barcelona. cat/ Escola Massana. Centre d'Art i Disseny http://www. escolamassana. es/ Filmoteca de Catalunya http://www. filmoteca. cat/web/ Fundació Joan Miró http://www. fundaciomiro-bcn. org/index. php?idioma=4 Fundació Rocamora http://www. rocamora. es/inicio/ Fundació Vila Casas http://www. fundaciovilacasas. com/ Fundación Docomomo Ibérico Documentación y conservación de la arquitectura y el urbanismo del movimiento moderno http://www. docomomoiberico. com/ Galeria Malborough, Barcelona http://www. galeriamarlborough. com/ Adngaleria http://www. adngaleria. com/web/pag/home. asp?la=ca Galeria Mayoral http://www. galeriamayoral. com/ca/ Galeria RocioSantaCruz http://rociosantacruz. com/ca/ Hangar. org, Centre de Producció i Recerca d'Arts Visuals, https://hangar. org/ca/ Institut Amatller d'Art Hispànic http://fundacionamatller. org/ Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) http://barcelonacultura. bcn. cat/webs-de-linstitut-de-cultura-0 (Es tracta 2 Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) http://barcelonacultura. bcn. cat/webs-de-linstitut-de-cultura-0 (Es tracta de fer l'estada de pràctiques a un dels centres pertanyents a l' Institut de Cultura de Barcelona, vegeu pàgina web) Província de Barcelona: Diputació de Barcelona http://www. diba. cat/museuslocals/nouwebmuseus/index. html (Es tracta de fer l'estada de pràctiques a un dels centres de la Xarxa de Museus Locals de la Diputació de Barcelona, vegeu pàgina web) Museu d'Art de Cerdanyola http://museudart. blogspot. com. es/ Museu Tomàs Balvey, Cardedeu http://www. museudecardedeu. cat/ Museu de Granollers http://www. museugranollers. org/index. php Museu de la Pell d'Igualada i Comarcal de l'Anoia http://www. igualadaturisme. cat/institucio. php Museu Comarcal de Manresa http://www. museudemanresa. cat/ Museus de Martorell http://museus. martorell. cat/ Consorci Museu d'Art Contemporani de Mataró, Col·lecció Bassat http://www. bassatgaudimataro. cat/es/ Museu de Montserrat http://www. museudemontserrat. com/ Museu de Sant Cugat http://www. museu. santcugat. cat/ Consorci de Patrimoni de Sitges http://www. museusdesitges. com/?lang=ca Museu de Terrassa http://www. terrassa. cat/Front/dist_tercer_n/_y0iURm1ta1COVMRQ7Ji5cFbu5HvPQUnIQBHpClAHx2xx1YQlp0mZEQ Centre de Documentació i Museu Tèxtil, Terrassa http://www. cdmt. es/# Centre Cultural Terrassa http://www. fundacioct. cat/ Museu Episcopal de Vic http://www. museuepiscopalvic. com/ Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer, Vilanova i la Geltrú http://www. victorbalaguer. cat/?q=ca/node/23 Museu Monjo, Vilassar de Mar http://www. vilassardemar. cat/directori/equipaments/museu-monjo Girona: Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural, ICRPC http://www. icrpc. cat/ Fundació Museu del Cinema-Col·lecció Tomàs Mallolhttp://www. museudelcinema. cat/cat/index. php Tarragona: Museu de les Terres de l'Ebre http://www. museuterresebre. cat/ Andorra: Departament de Patrimoni Cultural del Govern d'Andorra http://www. cultura. ad/patrimoni.
Resum: El módulo consta de 150 horas de prácticas externas, distribuíbles durante el 1er y/o el 2o semestre del curso (julio incluído). La estancia de prácticas se realiza en una de las instituciones con las cuales la UAB tiene convenio de colaboración. Convencidos del importante complemento que la experiencia de las prácticas supone en la formación del estudiante, una de les prioridades de nuestro Máster consiste en adecuar -en la medida de lo posible- las prácticas al perfil e intereses de nuestros estudiantes. Al inicio de curso el coordinador del Módulo de prácticas se entrevista con los estudiantes matriculados para hablar de esta cuestión e informarles. A partir de aquí, se inicia el proceso de organizacióm de las prácticas. Las tareas que el estudiante lleva a cabo a lo largo del período de prácticas acostumbran a estar vinculadas a un proyecto desarrollado por su institución de destino, y pueden ser muy variadas -colaboración en la documentación, catalogación y registro de colecciones; tareas de soporte a la preparación y montaje de una exposición; colaboración con los servicios de comunicación o con los servicios educativos; participación en un proyecto de edición; soporte a las tareas de gestión relacionadas con el dia a dia del departamento de un museo, un centro de arte o una galeria, etc- . Como és lógico, los proyectos varian en función de los centros. Antes de iniciar la estancia de prácticas, el estudiante se entrevista con el profesional del centro de destino que debe de supervisarle, con el objetivo de establecer un primer contacto, acordar las tareas a realizar y también hablar del calendario y horarios. Una vez acabado el período de prácticas, el estudiante debe presentar una memória de la actividad realizada. La UAB, el Departament d'Art i de Musicologia tiene convenio con las siguientes instituciones: Barcelona: 1 Museu Nacional d'Art de Catalunya www. mnac. cat Museu d'Art Contemporani de Barcelona, MACBA http://www. macba. cat/ Museu d'Arqueologia de Catalunya, MAC http://www. mac. cat/ Museu del Disseny de Barcelona http://ajuntament. barcelona. cat/museudeldisseny/cat Museu d'Història de Barcelona, MUHBA http://museuhistoria. bcn. cat/ Museu del Modernisme Català, MMCAT http://www. mmcat. cat/ Arts Santa Mònica http://www. artssantamonica. cat/inici. aspx Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi http://www. racba. org/ Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes http://www. bcn. cat/monestirpedralbes/ca/index. html Agència Catalana de Patrimoni Cultural http://cultura. gencat. cat/ca/departament/estructura_i_adreces/organismes/dgpc/accio/agencia_patrimoni (Es tracta de fer l'estada de pràctiques a un dels centres pertanyents a l'Agència Catalana de Patrimoni Cultural, vegeu pàgina web). Arxiu Fotogràfic de Barcelona http://arxiufotografic. bcn. cat/ Associació Catalana de Crítics d'Art, ACCA http://acca. cat/ A-FAD, Associació d'Artistes i Artesans del Foment de les Arts i del Disseny http://www. fad. cat/ Casa Àsia http://www. casaasia. es/ Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, CCMA: TV3, Catalunya Ràdio, http://www. ccma. cat/ El Born Centre de Cultura http://elbornculturaimemoria. barcelona. cat/ Escola Massana. Centre d'Art i Disseny http://www. escolamassana. es/ Filmoteca de Catalunya http://www. filmoteca. cat/web/ Fundació Joan Miró http://www. fundaciomiro-bcn. org/index. php?idioma=4 Fundació Rocamora http://www. rocamora. es/inicio/ Fundació Vila Casas http://www. fundaciovilacasas. com/ Fundación Docomomo Ibérico Documentación y conservación de la arquitectura y el urbanismo del movimiento moderno http://www. docomomoiberico. com/ Galeria Malborough, Barcelona http://www. galeriamarlborough. com/ Adngaleria http://www. adngaleria. com/web/pag/home. asp?la=ca Galeria Mayoral http://www. galeriamayoral. com/ca/ Galeria RocioSantaCruz http://rociosantacruz. com/ca/ Hangar. org, Centre de Producció i Recerca d'Arts Visuals, https://hangar. org/ca/ Institut Amatller d'ArtHispànic http://fundacionamatller. org/ 2 Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) http://barcelonacultura. bcn. cat/webs-de-linstitut-de-cultura-0 (Es tracta de fer l'estada de pràctiques a un dels centres pertanyents a l' Institut de Cultura de Barcelona, vegeu pàgina web) Província de Barcelona: Diputació de Barcelona http://www. diba. cat/museuslocals/nouwebmuseus/index. html (Es tracta de fer l'estada de pràctiques a un dels centres de la Xarxa de Museus Locals de la Diputació de Barcelona, vegeu pàgina web) Museu d'Art de Cerdanyola http://museudart. blogspot. com. es/ Museu Tomàs Balvey, Cardedeu http://www. museudecardedeu. cat/ Museu de Granollers http://www. museugranollers. org/index. php Museu de la Pell d'Igualada i Comarcal de l'Anoia http://www. igualadaturisme. cat/institucio. php Museu Comarcal de Manresa http://www. museudemanresa. cat/ Museus de Martorell http://museus. martorell. cat/ Consorci Museu d'Art Contemporani de Mataró, Col·lecció Bassat http://www. bassatgaudimataro. cat/es/ Museu de Montserrat http://www. museudemontserrat. com/ Museu de Sant Cugat http://www. museu. santcugat. cat/ Consorci dePatrimoni de Sitges http://www. museusdesitges. com/?lang=ca Museu de Terrassa http://www. terrassa. cat/Front/dist_tercer_n/_y0iURm1ta1COVMRQ7Ji5cFbu5HvPQUnIQBHpClAHx2xx1YQlp0mZEQ Centre de Documentació i Museu Tèxtil, Terrassa http://www. cdmt. es/# Centre Cultural Terrassa http://www. fundacioct. cat/ Museu Episcopal de Vic http://www. museuepiscopalvic. com/ Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer, Vilanova i la Geltrú http://www. victorbalaguer. cat/?q=ca/node/23 Museu Monjo, Vilassar de Mar http://www. vilassardemar. cat/directori/equipaments/museu-monjo Girona: Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural, ICRPC http://www. icrpc. cat/ Fundació Museu del Cinema-Col·lecció Tomàs Mallolhttp://www. museudelcinema. cat/cat/index. php Tarragona: Museu de les Terres de l'Ebre http://www. museuterresebre. cat/ Andorra: Departament de Patrimoni Cultural del Govern d'Andorra http://www. cultura. ad/patrimoni.
Drets: Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial, la distribució, la comunicació pública de l'obra i la creació d'obres derivades, fins i tot amb finalitats comercials, sempre i quan es reconegui l'autoria de l'obra original. Creative Commons
Llengua: Català, anglès, castellà
Titulació: Anàlisi i Gestió del Patrimoni Artístic [4313768]
Pla d'estudis: Màster Universitari en Anàlisi i Gestió del Patrimoni Artístic [1173]Català
5 p, 113.4 KB

Anglès
5 p, 112.8 KB

Castellà
5 p, 112.3 KB

El registre apareix a les col·leccions:
Materials acadèmics > Guies docents

 Registre creat el 2019-09-09, darrera modificació el 2021-06-16   Favorit i Compartir