@manual{ddd.uab.cat:221801,
    title = {Dret Mercantil II},
   author = {},
    year = {1998-99},
   series = {Llicenciat en dret},
     url = {https://ddd.uab.cat/record/221801},
}